O wydziale - Rekrutacja

Rekrutacja
 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej prowadzi nabór kandydatów na kierunek Weterynaria - studia  stacjonarne, jednolite magisterskie bez specjalności.

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na I rok studiów na kierunek WETERYNARIA w 2018 roku


Harmonogram rekrutacji >>>>>


 

Informacje dla kandydatów na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie