Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej

O katedrze

O katedrze

Rys historyczny Katedra w swoich dziejach wielokrotnie zmieniała nazwę. W chwili powstania była to Katedra Mikrobiologii Weterynaryjnej (1966–1970), następnie Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej Instytutu Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych (1970–1986), Katedra Mikrobiologii Weterynaryjnej (1986–1999), Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej (1999–2003), Zespół Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Katedry Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych (2003-2008), od roku 2008 – Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej. Katedra została powołana w 1966 r. Jej organizację i kierowanie powierzono doc. dr. hab. Zdzisławowi Larskiemu. Pracę naukowo-badawczą podjęto w 1967 r., natomiast dydaktyczną w 1968 roku. W latach 1967–1970 Katedra mieściła się w bloku 23, przez następne 7 lat w gmachu Nowej Zootechniki w Kortowie I, zaś od 1985 r. zajmuje pomieszczenia w bloku 105 w Kortowie II....

więcej

Pracownie

Pracownia PCR Wyposażenie  pracowni komory laminarne termocyklery z funkcją gradientu eppendorf -klasyczny PCR temobloki z ...

więcej o pracowniach

Badania

Działalność naukowo-badawcza:       Katedra prowadzi badania w czterech głównych kierunkach: doskonalenie metod diagnostyki ...

więcej o badaniach

Publikacje

  Publikacje Katedry Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej od 2017 roku 2021 Małaczewska J, Kaczorek-Łukowska E: ...

więcej o publikacjach