O wydziale - Postępowanie habilitacyjne dr Marty Siemieniuch

Wniosek o wszczęcie postępowania > zobacz więcej....

Skład komisji habilitacyjnej > zobacz więcej....

Autoreferat   > zobacz więcej....

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego > zobacz więcej....

Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego > zobacz więcej....