O wydziale - postępowanie habilitacyjne dr Wojciecha Barańskiego