Katedra Anatomii Patologicznej

Badania

Badania naukowe Katedry Anatomii Patologicznej koncentrują się na:


1. patomorfologii i ekspresji wybranych genów w nowotworach zwierząt
2. etiopatogenezie miopatii u zwierząt
3. patomorfologii wybranych chorób zakaźnych i inwazyjnych
4. patomorfologii narządów wewnętrznych zwierząt żywionych różnymi paszami
5. patomorfologii i toksykodynamice zatruć pestycydami fosforoorganicznymi, metalami ciężkimi, mikotoksynami i innymi ksenobiotykami
6. patomorfologii gruczołu mlekowego i układu rozrodczego.
7. patomorfologii narządów wewnętrznych drobiu w różnych okresach chowu.