Katedra Anatomii Patologicznej

O katedrze

Katedra Anatomii Patologicznej powstała w 1967 r. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Tadeusz Szuperski. W 1970 r. na podstawie zarządzenia ministra oświaty i szkolnictwa wyższego nastąpiła reorganizacja Wydziału Weterynaryjnego. Wówczas Katedra – jako Zespół Anatomii Patologicznej – została włączona do Instytutu Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych. W 1974 r. zmieniono jej nazwę na Zakład Anatomii Patologicznej IChZiI. W 1993 r. przywrócono Katedrze samodzielność oraz nazwę – Katedra Anatomii Patologicznej. Po kolejnej reorganizacji Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w 2003 r. zmieniono nazwę Katedry na Zespół Anatomii Patologicznej. Zespół wszedł w skład Katedry Patologii i Farmakologii. Od 1 stycznia 2009r. nastąpiła kolejna reorganizacja Wydziału i powstał samodzielny Zakład Anatomii Patologicznej, który 30 października 2009 r. został przekształcony w Katedrę Anatomii Patologicznej.

więcej

Pracownie

Od 01.03.2023 roku nie przyjmujemy prób na badanie histopatologiczne od nowych kontrahentów/lecznic. NIe dotyczy prób ...

więcej o pracowniach

Badania

Badania naukowe Katedry Anatomii Patologicznej koncentrują się na: 1. patomorfologii i ekspresji wybranych genów w ...

więcej o badaniach

Publikacje

Najważniejsze publikacje: Smiałek, M.; Gesek, M.; Dziewulska, D.; Niczyporuk, J.S.; Koncicki, A. Transmissible Viral Proventriculitis ...

więcej o publikacjach