Katedra Anatomii Patologicznej

Patomorfologia

Ogólny opis przedmiotu
Przedmiot patomorfologia opisuje zmiany mikroskopowe i makroskopowe powstające u zwierząt w narządach i tkankach w przebiegu schorzeń uwarunkowanych genetycznie, zaburzeniami przemiany materii, w chorobach zakaźnych i inwazyjnych. Uwzględnia etiopatogenezę oraz możliwości wykorzystania badań histopatologicznych i sekcyjnych do diagnostyki tych chorób. Ponadto przedstawiane są metody badawcze stosowane w laboratoriach histopatologicznych do diagnostyki chorób oraz metody pobierania materiału biologicznego i jego wysyłania do pracowni diagnostycznej.

Metody nauczania:
Ćwiczenia: laboratoryjne z histopatologii, sekcyjne i seminaryjne
Wykłady.

Zaliczanie przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenie
Wykłady - egzamin

 

Tematyka ćwiczeń

SEMESTR 6 / LETNI - Patomorfologia I

 

 

Ćwiczenie

PLIK DO POBRANIA - wiadomości wstępne

Wiadomości wstępne o technice histopatologicznej

 • Pobieranie i przesyłanie materiału do badania histopatologicznego.
 • Wybrane wiadomości o technice sporządzania preparatów histopatologicznych.
 • Zasady działania systemu edukacji i telekonsultacji MIRAX E-School. Omówienie sposobu oglądania zdigitalizowanych preparatów histopatologicznych.
 • Omówienie sposobu przeprowadzania zaliczeń i egzaminu praktycznego
 • Posługiwanie się mikroskopem.

Ćwiczenie 2

PLIK POBRANIA - zaburzenia w krążęniu

LINK DO PREZENTACJI

Zaburzenia w krążeniu Perturbationes circulatoriae sanguinis

Ćwiczenie 3

LINK DO PREZENTACJI

PLIK DO POBRANIA - zaburzenia w krążeniu cz2

Zaburzenia w krążeniu Perturbationes circulatoriae sanguinis c.d

Zmiany wsteczne:

PLIK DO POBRANIA - zmiany wsteczne część 1 

 

Ćwiczenie 4

LINK DO PREZENTACJI

PLIK DO POBRANIA - zmiany wsteczne część 2 

Zmiany wsteczne:

 

Ćwiczenie 5

LINK DO PREZENTACJI

PLIK DO POBRANIA - zmiany wsteczne część 3

Zmiany wsteczne:

Ćwiczenie 6

 Repetytorium z zaburzeń w krążeniu i zmian wstecznych

Ćwiczenie 7

LINK DO PREZENTACJI

PLIK DO POBRANIA - zmiany postępowe i nowotowry pochodzenia nienablonkowego cz 1

Zmiany postępowe:

Nowotwory pochodzenia nienabłonkowego:

Ćwiczenie 8

LINK DO PREZENTACJI

PLIK DO POBRANIA - nowotwory cw 8

Nowotwory pochodzenia nienabłonkowego c.d. :

Ćwiczenie 9

LINK DO PREZENTACJI

PLIK DO POBRANIA - NOWOTWOPRY CZ 3

Nowotwory pochodzenia nienabłonkowego c.d. :

Nowotwory pochodzenia nabłonkowego:

Ćwiczenie 10

Repetytorium ze zmian postępowych i nowotworów

Ćwiczenie 11

PLIK DO POBRANIA- ZAPALENIA cz 1

Zapalenia wysiękowe:

Ćwiczenie 12

PLIK DO POBRANIA - ZAPALENIA cz 2

Zapalenia wysiękowe cd.:

Zapalenia wytwórcze:

Zmiany histopatologiczne w przebiegu wybranych chorób:

Zapalenia idiopatyczne:

Ćwiczenie 13

PLIK DO POBRANIA - ZAPALENIA cz 3

Zapalenia ziarniniakowe:

Ćwiczenia 14

LINK DO PREZENTACJI - CW 14 - PASOZYTY

PLIK DO POBRANIA - Pasożyty

Zmiany histopatologiczne w przebiegu wybranych chorób pasożytniczych:

Ćwiczenia 15

Repetytorium z zapaleń i wybranych chorób

 

SEMESTR 6 / LETNI - Patomorfologia II

 1. Ćwiczenie 1. Zapoznanie z zasadami BHP obowiązującymi w strefie prosektoryjnej. Instrumentarium. Sekcja pokazowa.

 2. Ćwiczenie 2. Zmiany pośmiertne. Patomorfologia układu limfatycznego i krwiotwórczego. Sekcja samodzielnie wykonywana przez studentów.

 3. Ćwiczenie 3. Patomorfologia układu dokrewnego (przysadka mózgowa i podwzgórze, szyszynka, tarczyca, przytarczyce, nadnercza, aparat wysepkowy trzustki, gonady, ektopowe wytwarzanie hormonów). Sekcja samodzielnie wykonywana przez studentów.

 4. Ćwiczenie 4. Patomorfologia układu rozrodczego – układ rozrodczy męski, układ rozrodczy żeński, gruczoł mlekowy. Sekcja samodzielnie wykonywana przez studentów.

 5. Ćwiczenie 5. Kolokwium I - Zmiany pośmiertne. Patomorfologia układu limfatycznego i krwiotwórczwego. Patomorfologia układu dokrewnego (przysadka mózgowa i podwzgórze, szyszynka, tarczyca, przytarczyce, nadnercza, aparat wysepkowy trzustki, gonady, ektopowe wytwarzanie hormonów). Patomorfologia układu rozrodczego – układ rozrodczy męski, układ rozrodczy żeński, gruczoł mlekowy.

 6. Ćwiczenie 6. Patomorfologia układu pokarmowego – jama ustna, ślinianki, migdałki, gardło, przełyk. Sekcja samodzielnie wykonywana przez studentów.

 7. Ćwiczenie 7. Patomorfologia układu pokarmowego – przedżołądki (przeżuwacze), żołądek, jelita. Sekcja samodzielnie wykonywana przez studentów.

 8. Ćwiczenie 8. Patomorfologia układu pokarmowego – wątroba, trzustka, otrzewna i sieć. Sekcja samodzielnie wykonywana przez studentów.

 9. Ćwiczenie 9. Patomorfologia układu moczowego – nerki, miedniczki nerkowe i moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa. Sekcja samodzielnie wykonywana przez studentów

  Konspekt - Patologia układu moczowego - PLIK DO POBRANIA

 10. Ćwiczenie 10. Kolokwium II - Patomorfologia układu pokarmowego – jama ustna, ślinianki, migdałki, gardło, przełyk, przedżołądki (przeżuwacze), żołądek, jelita, wątroba, trzustka, otrzewna i sieć. Patomorfologia układu moczowego – nerki, miedniczki nerkowe i moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa.

 11. Ćwiczenie 11. Patomorfologia skóry i tkanki podskórnej. Sekcja samodzielnie wykonywana przez studentów.

 12. Ćwiczenie 12. Patomorfologia układu krążenia – serce, worek osierdziowy, wsierdzie, mięsień sercowy, naczynia krwionośne i limfatyczne. Sekcja samodzielnie wykonywana przez studentów.

 13. Ćwiczenie 13. Patomorfologia układu oddechowego – jama nosowa i zatoki przynosowe, krtań, tchawica, oskrzela, płuca, opłucna, śródpiersie. Sekcja samodzielnie wykonywana przez studentów.

 14. Ćwiczenie 14 . Kolokwium III - Patomorfologia skóry i tkanki podskórnej. Patomorfologia układu krążenia – serce, worek osierdziowy, wsierdzie, mięsień sercowy, naczynia krwionośne i limfatyczne.  Patomorfologia układu oddechowego – jama nosowa i zatoki przynosowe, krtań, tchawica, oskrzela, płuca, opłucna, śródpiersie.

 15. Ćwiczenie 15. Repetytorium, zaliczanie zaległości. Sekcja samodzielnie wykonywana przez studentów.

 

SEMESTR 8 / LETNI - Patomorfologia III

 

Ćwiczenie 1

TECHNIKA SEKCYJNA KONI - PREZENTACJA

 

CHOROBY ZAKAŹNE KONI - PLIK DO POBRANIA

 

Tematyka - Diagnostyka sekcyjna chorób wirusowych koni:

 • afrykański pomór koni
 • wirusowe zapalenie tętnic
 • zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia (wschodnie i zachodnie, wenezuelskie, japońskie)
 • niedokrwistość zakaźna NZK
 • influenza koni
 • herpeswirusowe zapalenie jamy nosowej i płuc koni oraz ronienie klaczy
 • otręt koni
 • choroba bornaska (wszystkie gatunki)

Ćwiczenie 2

Tematyka - Diagnostyka sekcyjna chorób bakteryjnych (i grzybiczych) koni:

 • nosacizna
 • botriomykoza
 • zołzy
 • tężec (wszystkie gatunki oraz aspekt zoonotyczny)
 • epizootyczne zapalenie naczyń chłonnych
 • wrzodziejące zapalenie naczyń limfatycznych
 • colitis X
 • rodokokoza źrebiąt
 • enzootyczna bronchopneumonia źrebiąt
 • aktynobacyloza źrebiąt
 • salmonelloza źrebiąt

Ćwiczenie 3

PLIK DO POBRANIA- Choroby wirusowe świń

Tematyka - Diagnostyka sekcyjna chorób wirusowych świń:

 • ospa świń
 • choroba pęcherzykowa
 • enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia (choroba cieszyńska/talfańska)
 • pomór klasyczny
 • pomór afrykański
 • zakaźne zapalenie żołądka i jelit -TGE
 • epidemiczna biegunka świń – PED
 • pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej
 • zespół rozrodczo-oddechowy świń – PRRS
 • poodsadzeniowy wielonarządowy zespół wyniszczający świń – PMWS
 • parwowiroza świń
 • choroba Aujeszky'ego
 • grypa świń

 

Ćwiczenie 4

PLIK DO POBRANIA - Choroby bakteryjne świń

Tematyka - Diagnostyka sekcyjna chorób bakteryjnych świń: cz.1

 • kolibakterioza świń
 • choroba obrzękowa
 • salmonelloza świń
 • zakaźne martwicowe zapalenie jelit prosiąt (Clostridium perfringens typ C)
 • dyzenteria
 • spirochetoza
 • rozrostowe zapalenie jelit
 • krwotoczny zespół jelitowy świń (Clostridium perfringens typ A, Aspergillus fumigatus, pasza wysokoenergetyczna)

Ćwiczenie 5

Tematyka - Diagnostyka sekcyjna chorób bakteryjnych świń: cz.2

 • pastereloza świń
 • pleuropneumonia świń
 • mykoplazmowe zapalenie płuc
 • zakaźne zanikowe zapalenie nosa (ZZZN)
 • choroba Glässera
 • streptokokoza
 • różyca (z aspektem zoonotycznym)
 • wysiękowe zapalenie naskórka (Staphylococcus hyicus)
 • leptospiroza
 • bruceloza

Ćwiczenie 6

Zaliczenie tematyki – choroby zakaźne koni i świń

Ćwiczenie 7

Tematyka - Diagnostyka sekcyjna chorób wirusowych zwierząt mięsożernych

 • wścieklizna (wszystkie gatunki oraz aspekt zoonotyczny)
 • zakaźne zapalenie jelit psów – parwowiroza i koronawiroza
 • choroba Rubartha
 • nosówka
 • herpeswiroza psów
 • panleukopenia kotów
 • zakaźne zapalenie otrzewnej kotów (FIP)
 • koronawirusowe zapalenie jelit kotów
 • katar koci (herpeswiroza i kaliciwiroza)
 • FAIDS (nabyty niedobór immunologiczny kotów)
 • białaczka kotów

 

 

Ćwiczenie 8

Tematyka - Diagnostyka sekcyjna chorób bakteryjnych i pierwotniaczych zwierząt mięsożernych, diagnostyka sekcyjna chorób zakaźnych królików

 • kampylobakterioza (z aspektem zoonotycznym)
 • salmonelloza
 • kolibakterioza psów i kotów
 • erlichioza
 • babeszjoza psów
 • hemobartolenoza kotów
 • leptospiroza (wszystkie gatunki oraz aspekt zoonotyczny)
 • toksoplazmoza (wszystkie gatunki oraz aspekt zoonotyczny)
 • ospa królików
 • myksomatoza królików
 • pomór królików
 • bruceloza zajęcy
 • tularemia
 • rodencjoza
 • pastereloza królików

Ćwiczenie 9

Zaliczenie tematyki: choroby zakaźne mięsożernych, królików

Ćwiczenie 10

Tematyka - Diagnostyka sekcyjna chorób wirusowych bydła:

 • ospa krów
 • grudkowe zapalenie jamy ustnej bydła
 • pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej
 • pryszczyca (wszystkie gatunki, aspekt zoonotyczny)
 • wirusowa biegunka i choroba błon śluzowych bydła (BVD-MD)
 • enzootyczna białaczka bydła
 • pomór bydła (księgosusz)
 • zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła oraz otręt bydła (IBR-IPV)
 • głowica bydła
 • wirusowe zapalenie jelit bydła (rotawirusowe, koronawirusowe, adenowirusowe)
 •  enzootyczne zapalenie płuc bydła
 • guzowata choroba skóry bydła

Ćwiczenie 11

Tematyka - Diagnostyka sekcyjna chorób bakteryjnych i prionowych bydła:

 • zaraza płucna bydła
 • epizootyczne ronienie bydła (chlamydofiloza)
 • kolibakterioza cieląt
 • salmonelloza bydła
 • pastereloza bydła (posocznica krwotoczna bydła, choroba Bollingera)
 • nekrobacyloza
 • aktinomykoza i aktinobacyloza
 • paratuberkuloza
 • histofiloza bydła
 • gorączka Q (wszystkie gatunki i aspekt zoonotyczny)
 • bruceloza (z aspektem zoonotycznym)
 • gruźlica (wszystkie gatunki i aspekt zoonotyczny)
 • krwotoczny syndrom jelitowy bydła (jejunal haemorrrhagic syndrome: Clostridium perfringens typ A, Aspergillus fumigatus)
 • BSE

Ćwiczenie 12

Tematyka - Diagnostyka sekcyjna chorób wirusowych i prionowych owiec i kóz:

 • ospa owiec i kóz
 • choroba skokowa (enzootyczne/kleszczowe zapalenie mózgu)
 • pryszczyca
 • pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej
 • choroba niebieskiego języka (wszystkie gatunki)
 • maedi-visna
 • zapalenie stawów i mózgu kóz (caprine arthritis encephalitis)
 • gorączka doliny Rift
 • gruczolakowatość płuc u owiec
 • niesztowica (z aspektem zoonotycznym)
 • choroba kłusowa owiec (scrapie)

Ćwiczenie 13

Tematyka - Diagnostyka sekcyjna chorób bakteryjnych owiec i kóz:

 • salmonelloza owiec (paratyfus owiec)
 • bruceloza
 • nekrobacyloza
 • wąglik (wszystkie gatunki i aspekt zoonotyczny)
 • szelestnica
 • paraszelestnica przyranna i poporodowa
 • bradsot północny- paraszelestnica trawieńca
 • obrzęk złośliwy
 • bradsot niemiecki – zakaźne martwicowe zapalenie wątroby
 • dyzenteria beztlenowcowe jagniąt
 • enterotoksemia owiec (C. perfringens typ C)
 • listerioza (z aspektem zoonotycznym)
 • gruźlica rzekoma
 •  enzootyczne ronienie owiec i kóz (oraz aspekt zoonotyczny)
 • zaraza płucna kóz
 • kampylobakterioza owiec
 • enzootyczne zapalenie płuc owiec i kóz (pasereloza owiec i kóz)

Ćwiczenie 14

Zaliczenie tematyki: choroby zakaźne bydła, owiec i kóz

Ćwiczenie 15

Dermatomykozy, organomykozy (wszystkie gatunki)

 • grzybice skóry bydła, koni, świń, psów i kotów, zwierząt futerkowych
 • grzybice narządowe (kryptokokoza, kandydoza, aspergiloza)

 

PLIK DO POBRANIA Diagnostyka chorób przeżuwaczy cz. 1

 

PLIK DO POBRANIA Diagnostyka chorób przeżuwaczy cz. 2

 

PREZENTACJA - SEKCJA CIELAKA I KROWY