Katedra Epizootiologii

O katedrze

O katedrze

Początki Katedry Epizootiologii sięgają roku 1970, kiedy 1 lutego została utworzona Katedra Epizootiologii z Kliniką Chorób Zakaźnych. Organizatorem Katedry i pierwszym jej kierownikiem był prof. zw. dr Henryk Janowski, który kierował nią do 1984 r., tj. do czasu przejścia na emeryturę. W latach 1970–1986 jednostka funkcjonowała jako Klinika Chorób Zakaźnych w ramach Instytutu  Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych, po czym nastąpił powrót do pierwotnej struktury – Katedry Epizootiologii z Kliniką Chorób Zakaźnych. W latach 1984–1995 kierownikiem Katedry był prof. dr hab. Zbigniew Anusz, prof. zw. Następnie kierownictwo objął prof. dr hab. Wojciech Szweda, prof. zw., który funkcję tę sprawuje do chwili obecnej. W 2003 r., po reorganizacji Wydziału, jednostka zmieniła nazwę na Zespół Epizootiologii w Katedrze Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych. Od 1.01.2009 r. jednostka funkcjonuje pod nazwą Katedra Epizootiologii. W latach 1970–1985 siedzibą jednostki był blok 11 w Kortowie I, a po oddaniu do użytku w 1985 r. nowego budynku Instytutu Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych została przeniesiona do bloku 105, mieszczącego się przy ul. M. Oczapowskiego 13 w Kortowie II.

Doktoraty

  1. Wojciech Szweda

Tytuł: „Badania nad niektórymi zagadnieniami epizootiologii i profilaktyki choroby Aujeszkyego u świń w chowie przemysłowym w woj. olsztyńskim”

Promotor: prof. zw. dr Henryk Janowski

Obrona: 16 czerwca 1981 r.

  1. Jan Siemionek

Tytuł: „Próby zastosowania nowych schematów uodporniania prosiąt przeciwko chorobie Aujeszkyego przy użyciu szczepionek atenuowanej Suivac A i inaktywowanej Geskyvac”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski

Obrona: 15 kwietnia 1985 r.

  1. Aleksandra Platt-Samoraj

Tytuł: „Trzoda chlewna i inne gatunki zwierząt jako rezerwuar i źródło zakażeń Yersinia enterocolitica”.

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Anusz

Obrona: 5 czerwca 1995 r.

        4. Piotr Lewicki

Tytuł:  „Szczepy Lactobacillaceae w profilaktyce i leczeniu stanów biegunkowych u cieląt".

Promotor: dr hab. Wojciech Szweda, prof UWM

Obrona: 23 stycznia 1998 r.

     5. Elżbieta Terech-Majewska

Tytuł:  „Modulowanie mechanizmów obronnych u ryb po immunosupresji spowodowanej czynnikami skażenia środowiska”.

Promotor: prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki

Obrona: 13 grudnia 1999 r.

    6. Mirosław Krawczyk

Tytuł: „Epidemiologia leptospirozy zwierząt i ludzi w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1996-2000” 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Szweda

Obrona: 21 czerwca 2002 r.

      7. Elżbieta Mikulska-Skupień

Tytuł: „Badania porównawcze śródskórnych  i domięśniowych szczepień świń delecyjną szczepionką przeciw chorobie Aujeszkyego” 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Szweda

Obrona: 29 maja 2003 r.

       8. Zbigniew Procajło

Tytuł: „Wpływ wybranych immunomodulatorów na stan zdrowia i odpowiedź immunologiczną świń szczepionych przeciw mykoplazmowemu zapaleniu płuc”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Szweda

Obrona: 25 czerwca 2008 r.

      9. Anna Szczerba-Turek

Tytuł: „Zastosowanie wybranych metod biologii molekularnej w diagnostyce zakażeń wirusami z rodziny Papillomaviridae w sarkoidach koni”

Promotor: dr hab. Jan Siemionek, prof. UWM

Obrona 23 stycznia 2009 r.

     10. Agata Bancerz-Kisiel

Tytuł:  „Zastosowanie metody multiplex PCR do oceny zależności między występowaniem genu ymoA a sekrecją enterotoksyn Yst przez Yersinia enterocolitica

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Szweda

Obrona: 20 listopada 2009 r.

     11. Kinga Syczyło

Tytuł: „Ocena występowania genów ail, ystA i ystB w szczepach Yersinia enterocolitica izolowanych od zwierząt wolno żyjących"

Promotor: prof. dr hab. Aleksandra Platt-Samoraj

Promotor pomocniczy: dr Agata Bancerz-Kisiel

Obrona: 08 grudzień 2017

     12. Piotr Łada

Tytuł: Characterisation of Yersinia enterocolitica strains isolated from cattle

Promotor: dr. hab. Agata Bancerz-Kisiel, prof UWM

Obrona:  26 czerwca 2019

  1. Marta Odyniec

Title: “Występowanie, charakterystyka biotypowa, serotypowa, molekularna i analiza filogenetyczna szczepów Yersinia enterocolitica i Yersinia pseudotuberculosis u zwierząt łownych”

Promotor: dr. hab. Agata Bancerz-Kisiel, prof UWM

Promotor pomocniczy: dr Piotr Socha

Obrona: 27 wrzesień 2019

  1. Joanna Pajdak-Czaus

Title: Effects of infectious pancreatic necrosis virus on Yersinia ruckeri infection in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

Promotor: prof. dr hab. Aleksandra Platt-Samoraj

Promotor pomocniczy: dr Elżbieta Terech-Majewska

Obrona:  4 grudzień 2020

 

Habilitacje

  1. Wojciech Szweda

Tytuł: „Badania nad zastosowaniem różnych metod zapobiegania i zwalczania choroby Aujeszkyego u trzody chlewnej”

Kolokwium habilitacyjne: 27 maja 1993 r.

  1. Jan Siemionek

Tytuł: „Studia nad epizootiologią i profilaktyką zakażeń pokarmowych u mięsożernych zwierząt futerkowych w woj. warmińsko-mazurskim w latach 1985-2001”

Kolokwium habilitacyjne: 24 listopada 2005 r.

  1. Aleksandra Platt-Samoraj

Tytuł: „Rola zakażeń Yersinia enterocolitica w zaburzeniach rozrodu u loch”

Kolokwium habilitacyjne: 29 listopada 2010 r.

  1. Agata Bancerz-Kisiel

Tytuł: „Charakterystyka bioserotypowa i molekularna szczepów Yersinia enterocolitica wyizolowanych od różnych gatunków zwierząt wolno żyjących”

Kolokwium habilitacyjne: 01 lipca 2016 r.

 5.  Anna Szczerba-Turek

Tytuł: Zwierzęta wolno żyjące jako potencjalny rezerwuar Shiga-toksycznych Escherichia coli (STEC)

Kolokwium habilitacyjne: 28.VI.2021


 [AST1]ń