Katedra Epizootiologii

Pracownie

Katedra Epizootiologii posiada następujące pracownie:

 

 • Pracownia bakteriologiczna
 • Pracownia serologiczna
 • Pracownia diagnostyki molekularnej chorób zakaźnych
 • Pracownia diagnostyki chorób zwierząt mięsożernych
 • Pracownia diagnostyki chorób ryb, płazów i gadów
 • Pawilon zakażeń doświadczalnych
 • Pawilon obserwacyjny

 

Działalność obejmuje obszar chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich, towarzyszących, futerkowych, nieudomowionych, ryb hodowlanych i akwariowych, płazów i gadów.

Zakres badań/oferta usługowa:

 • rozpoznawanie chorób zakaźnych zwierząt na podstawie wyników badań diagnostycznych
 • wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych dotyczących trudniejszych przypadków chorób zakaźnych zwierząt
 • udzielanie porad i konsultacji w zakresie chorób zakaźnych
 • wykonywanie badań laboratoryjnych – bakteriologicznych, serologicznych, molekularnych, stosowanych w diagnostyce chorób zakaźnych zwierząt
 • ocena sytuacji epizootycznej wybranych chorób zakaźnych w oparciu o badania laboratoryjne
 • ocena toksyczności i skuteczności środków biobójczych
 • wykonywanie autoszczepionek przeciwko wybranym chorobom zakaźnym ryb
 • prowadzenie badań nad patogenezą i immunogennością wybranych czynników chorobotwórczych dla zwierząt
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych nad doskonaleniem metod diagnostyki laboratoryjnej chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie badań nad doskonaleniem metod profilaktyki i terapii chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie obserwacji zwierząt w kierunku wścieklizny

Prezentacja Warsztat Badawczy: http://pl.wet.uwm.edu.pl/media/upload/articlefiles/130/warsztat_badawczy-popr_panelminified.pdf