Katedra Fizjologii Klinicznej

Pracownie

W Katedrze Fizjologii Klinicznej znajdują się:

Pracownia mikroskopii fluorescencyjnej, której wyposażenie stanowi:

 • Mikroskop fluorescencyjny firmy Olympus model BX51 oraz  zmotoryzowany mikroskop optyczny Axioimager firmy Zeiss, wyposażony w chłodzoną kamerą monochromatyczną Axiocam HRm, chłodzoną kamerą kolorową MRc5  oraz system florescencyjnego oświetlenia strukturalnego Apotome.
 • Mikroskop preparacyjny firmy Carl Zeiss Stemi 508
 • Kriostat firmy Microm model HM 525 oraz Leica CM 1520

 

Pracownia Western Blottingu, wyposażona w:

 • Aparat do elektroforezy firmy Invitrogen model XCell SureLock wyposażony w moduł do transferu mokrego wraz z zasilaczem
 • System do transferu białek z żeli na membrany w trybie suchym firmy Invitrogen model iBlot Dry Blotting System
 • Transilluminator firmy Invitrogen model Safe Imager 2.0 Blue-Light
 • Urządzenie do automatycznego płukania, blokowania oraz nanoszenia przeciwciał pierwotnych oraz wtórnych firmy invitrogen model BenchPro 4100
 • Fluorymetr do ilościowej analizy DNA, RNA oraz białka firmy Invitrogen model Qubit 2.0

Pracownia badania kurczliwości mięśni gładkich, wposażona:

 • Czterokanałowy system do analizy kurczliwości niestymulowanej mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych, pęcherza moczowego, macicy (Radnoti Tissue Organ Bath Systems)
 • PowerLab 16/35
  Z 16 analogowymi kanałami wejściowymi (z których 4 mogą być używane w trybie różnicowym), 8 wejściami cyfrowymi, 8 wyjściami cyfrowymi i przetwornikiem ADC 400 kS / s zapewniającym maksymalną częstotliwość próbkowania 200 kS / s na kanał.
 • Pompę cyfrową, cyrkulacyjną.