Katedra Fizjologii Klinicznej

Badania

Działalność naukowa Katedry Fizjologii Klinicznej:

Badania prowadzone w Katedrze Fizjologii Klinicznej koncentrują się przede wszystkim na analizie kodowania chemicznego neuronów enterycznego układu nerwowego, jak również poszukiwaniu źródeł unerwienia narządów wewnętrznych świni. W doświadczeniach stosowane są techniki immunohistochemiczne oraz immunofluorescencyjne. Dodatkowo w Katedrze wykorzystywane są metody wstecznego znakowania neuronów z wykorzystaniem znacznika Fast Blue. Stosowana metoda pozwala identyfikować neurony zaopatrujące badany narząd, a następnie umożliwia poznanie substancji biologicznie aktywnych syntetyzowanych przez badany neuron i wykorzystywanych przez ten neuron  do regulacji funkcji zaopatrywanego przez niego narządu. Warsztat naukowy Katedry obejmuje również eksperymentalne wywoływanie stanów patologicznych oraz badanie zmienności adaptacyjnej (kodowania chemicznego) komórek układu nerwowego w odpowiedzi na wybrane substancje oraz bodźce patologiczne.

W chwili obecnej badania prowadzone w Katedrze dotyczą głównie:

  1. Wpływu różnych dawek akrylamidu na neurony jelitowego układu nerwowego.
  2. Wpływu mikroplastiku na kodowanie chemiczne neuronów jelitowego układu nerwowego świni.
  3. Wpływu różnych form bisfenolu na układ pokarmowy myszy.
  4. Wpływu przewlekłej hiperglikemii na układ newoay przewodu pokarmowego świni.
  5. Eksperymentalnego zapalenia macicy świni na aktywność motoryczną tego narządu.