Katedra Fizjologii Klinicznej

O katedrze

Rys historyczny

W 1997 r. Uchwałą Senatu Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej została powołana Katedra Fizjologii Klinicznej. Organizację i kierownictwo powierzono prof. dr hab. Franciszkowi Przale.

W 1999 r. kierownictwo przejął prof. dr hab. Mariusz Majewski. Po reorganizacji w 2003 r. powstał Zespół Fizjologii Klinicznej, w którym zatrudnionych było, oprócz kierownika, troje pracowników naukowych: dr wet. Agnieszka Bossowska, dr wet. Joanna Wojtkiewicz oraz dr wet. Sławomir Gonkowski. Pracę Zespołu wspomagało dwoje pracowników technicznych: mgr Anna Piękos oraz mgr Zbigniew Liminowicz. W 2004 r. prof. Przała przeszedł na emeryturę. W 2008 r. prof. dr hab. Mariusz Majewski wraz z dr wet. Agnieszką Bosowską, dr wet. Joanną Wojtkiewicz i mgr Zbigniewem Liminowiczem podjeli pracę na Wydziale Nauk Medycznych UWM. Od marca 2008 roku Zakładem Fizjologii Klinicznej kieruje prof. dr hab. Jarosław Całka. Ponadto obecną katedrę tworzą pracownicy naukowi prof. Sławomir Gonkowski, dr hab. Michał Bulc, dr hab. Katarzyna Palus oraz czworo uczestników studiów doktoranckich lek wet. Marta Brzozowska, lek wet. Bartosz Miciński, lek wet. Ismena Kordylewska, lek wet. Filip Mazur oraz pracowniktechniczni mgr Andrzej Pobiedziński.