Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz

O katedrze

Zakład Higieny i Profilaktyki w Produkcji Zwierzęcej przy Katedrze Epizootiologii Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczo- Technicznej w Olsztynie powołano w październiku 1980 r. Kierownikiem-założycielem był prof. dr hab. Franciszek Przała.

więcej

Najnowsza publikacja na portalu

Film - trojszyk ulec

Trojszyk ulec szkodnik magazynowy nie tylko zbożowy.

Pracownie

1. Laboratorium Weterynaryjne „Oceny Jakości Pasz” – oznaczanie w podczerwieni podstawowych składników pasz przy użyciu ...

więcej o pracowniach

Badania

Projekty badawcze Projekt badawczy - Wpływ adaptogennych substancji roślinnych na homeostazę organizmu knura oraz jakość ...

więcej o badaniach

Publikacje

Prace opublikowane w latach 2010-2011 Prace oryginalne Zielonka Ł., Przewoski W., Gajęcka M., Jakimiuk E., ...

więcej o publikacjach