Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz

Pracownie

1. Laboratorium Weterynaryjne Oceny Jakości Pasz – oznaczanie w podczerwieni podstawowych składników pasz przy użyciu zestawu FOSS;

 

 

2. Laboratorium Weterynaryjne „Laboratorium Badań Toksykologicznych” – oznaczanie mikotoksyn fuzaryjnych, aflatoksyny oraz ochratoksyny w materiale roślinnym i w tkankach zwierząt z wykorzystaniem technik wysokociśnieniowej chromatografii przepływowej i/lub spektrometrii mas;
 

 


3. Laboratorium Weterynaryjne Laboratorium Alternatywnych Metod Badawczych” – wykonywane są badania z wykorzystaniem hodowli komórkowej, których wyniki mogą być obrazowane i archiwizowane;


4. Laboratorium Weterynaryjne Laboratorium Analiz Zagrożeń Biologicznych” – prowadzi  badania dotyczące szkodników magazynowo-zbożowych i sanitarnych w łańcuchu zywieniowym. W ramach działania laboratorium utrzymywana jest hodowla mącznika młynarka do celów badawczych w zakresie wykorzystania owadów w żywieniu ludzi i zwierząt. Prowadzone są również badania dotyczące entomologii weterynaryjnej, w tym fenologii występowania owadów i ich roli w rozprzestrzenianiu patogenów. W ramach pracy w laboratorium opracowywane są programy bioasekuracji, zwalczania i monitorowania owadów.

\