Katedra Chorób Ptaków

Badania naukowe

Problematyka badawcza dotyczy głównie zagadnień patologii zakaźnej i niezakaźnej drobiu, ze szczególnym uwzględnieniem indyków i gołębi.

Prowadzono badania dotyczące m.in. rzekomego pomoru drobiu, różycy, krwotocznego zapalenia jelit, zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego, zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy, influenzy indyków.

 

W dorobku naukowym Katedry można wyróżnić następujące kierunki badawcze:


• reaktywność immunologiczna indyków na różne antygeny,
• patogeneza, drogi szerzenia się i sposoby zwalczania chorób wirusowych indyków,
• diagnozowanie i zwalczanie nowych jednostek chorobowych,
• rola immunosupresji w patologii indyków,
• monitoring serologiczny oraz profilaktyka swoista i nieswoista chorób ptaków,
• zastosowanie badań hematologicznych, biochemicznych oraz najnowocześniejszych metod biologii  molekularnej w diagnostyce chorób ptaków


Oprócz indyków wiele opracowań naukowych dotyczy innych gatunków drobiu: kur, przepiórek japońskich, bażantów, kaczek i gęsi oraz gołębi.

 


Doktoraty wykonane w Katedrze Chorób Ptaków

(po 2000 roku)

 

2012 r. "Wpływ methizoprinolu i β-glukanów na wybrane parametry odporności nieswoistej oraz na przebieg

            zakażenia adenowirusem krwotocznego zapalenia jelit (HEV) u indyków"

Autor rozprawy doktorskiej Bartłomiej Tykałowski.

 

2010 r. "Wpływ różnych immunomodulatorów na wybrane parametry odporności nieswoistej i swoistej u gołębi

            (Columba livia domestica) oraz przebieg zakażenia paramyksowirusem (PPMV-1)"

Autor rozprawy doktorskiej  Tomasz Stenzel.

 

2008 r. "Wpływ metisoprinolu zastosowanego in ovo na układ odpornościowy oraz wybrane wskaźniki

            biochemiczne krwi u indyków"

Autor rozprawy doktorskiej  Marcin Andrzejewski.

 

2002 r. "Wpływ izoprynozyny na dynamikę zjawisk immunologicznych oraz przebieg zakażenia wirusem HE i

            pałeczkami E.coli u indyków"

Autor rozprawy doktorskiej  Ewa Rumińska-Groda.

 

2001 r. "Białka ostrej fazy i inne wybrane parametry odporności nieswoistej u indyków zakażonych wirusem HE

            lub pałeczkami E.coli"

Autor rozprawy doktorskiej  Beata Mazur-Lech.

 

2000 r. "Badania nad immunosupresyjną rolą wirusa krwotocznego zapalenia jelit u indyków"

Autor rozprawy doktorskiej  Souleymane Guiro.

 


 Granty realizowane w Katedrze Chorób Ptaków

(od 2009 roku)

 

Grant nr N N308 2212 33 pt.: „Wpływ różnych immunomodulatorów na wybrane parametry odporności swoistej i

                                               nieswoistej u gołębi”   08.10.2007 - 05.10.2009 r.

 

Grant nr N N308 2296 36 pt.: „Wpływ metizoprinolu i β-glukanów na wybrane parametry odporności nieswoistej i

                                            wskaźniki biochemiczne krwi oraz na przebieg zakażenia adenowirusem

                                            krwotocznego zapalenia jelit (HEV) u indyków”€œ 02.06.2009 - 01.06.2011 r.

 

 

Grant nr 2011/01/N/NZ6/05757 pt.: "Odporność swoista i nieswoista błon śluzowych górnych dróg oddechowych

                                                       oraz wpływ odporności naturalnej biernej na rozwój rezystencji poszczepiennej

                                                       u piskląt indyczych uodpornianych przeciwko TRT"  12.12.2011 - 11.12.2014 r.
 

Grant rozwojowy nr NR 12 0126 10 pt.: „Znaczenie zwierząt wolno żyjących jako rezerwuaru bakteryjnych,

                                                                wirusowych i pasożytniczych czynników chorobotwórczych dla ludzi

                                                                i zwierząt domowych”; zadanie szczegółowe „Ptaki wolnożyjące

                                                                jako rezerwuar i wektor w szerzeniu się bakterii z gatunków

                                                               Salmonella Typhimurium i Salmonella Enteritidis oraz

                                                               z rodzaju Bordetella sp.”, 01.09.2011 - 31.08.2014 r.

 

 

Ponadto pracownicy Katedry byli głównymi wykonawcami 3 grantów realizowanymi z innymi podmiotami UWM