Katedra Chorób Ptaków

Badania naukowe

Problematyka badawcza dotyczy głównie zagadnień patologii zakaźnej i niezakaźnej drobiu, ze szczególnym uwzględnieniem indyków, kurcząt broilerów i gołębi.

Prowadzono badania dotyczące m.in. rzekomego pomoru drobiu, różycy, krwotocznego zapalenia jelit indyków, zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego, zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy, influenzy indyków, kolibakteriozy, salmonellozy, kampylobakteriozy jak również zakaźnego, wirusowego zapalenia przedżołądków u kurcząt broilerów. Ponadto prowadzone są badania dotyczące immunopatologii zakażeń cirkowirusowych u gołębi oraz zakażeń adenowirusami, herpeswirusami, rotawirusami, koronawirusami i astrowirusami a także Chlamydia psittaci i innych bakterii występujących u gołębi domowyh oraz ptaków dziko żyjących.

 

W dorobku naukowym Katedry można wyróżnić następujące kierunki badawcze:

  • - wykorzystanie probiotyków oraz dodatków żywieniowych u drobiu, jako alternatywa dla antybiotykoterapii,
  • - reaktywność immunologiczna indyków na różne antygeny,
  • - patogeneza, drogi szerzenia się i sposoby zwalczania chorób wirusowych indyków,
  • - diagnozowanie i zwalczanie nowych jednostek chorobowych,
  • - rola immunosupresji w patologii indyków,
  • - monitoring serologiczny oraz profilaktyka swoista i nieswoista chorób ptaków,
  • - zastosowanie badań hematologicznych, biochemicznych oraz najnowocześniejszych metod biologii  molekularnej w diagnostyce chorób ptaków
  • - immunomodulacja w profilaktyce i terapii chorób wirusowych gołębi,
  • - określenie zmiennosci genetycznej wybranych wirusów i bakterii występujących u gołebi domowych i ptaków dzikich,
  • wykorzystanie bakteriofagów w alternatywny leczeniu salmonelloz u gołębi domowych.

 


Oprócz indyków wiele opracowań naukowych dotyczy innych gatunków drobiu: kur, przepiórek japońskich, bażantów, kaczek i gęsi oraz gołębi.

 


Doktoraty wykonane w Katedrze Chorób Ptaków

(po 2000 roku)

 

 

2020 r. "Odporność ogólna i lokalna układu rozrodczego indyczek reprodukcyjnych i jej przekazywanie na

              potomstwo"

              Autor rozprawy doktorskiej Joanna Kowalczyk.

 

2018 r. "Wpływ ekstraktów z aloesu (Aloe barbadensis miller) i lukrecji (Glycyrrhiza glabra) a replikacje

              paramyksowirusa gołębiego (PPMV-1) oraz na wybrane zjawiska odpornościowe u gołębi"

              Autor rozprawy doktorskiej Daria Dziewulska.

 

2014 r. "Mechanizmy odpornościowe błon śluzowych górnych dróg oddechowych u indyków uodpornianych

             przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy (TRT)"

              Autor rozprawy doktorskiej Marcin Śmiałek.

 

2012 r. "Wpływ methizoprinolu i β-glukanów na wybrane parametry odporności nieswoistej oraz na przebieg

            zakażenia adenowirusem krwotocznego zapalenia jelit (HEV) u indyków"

Autor rozprawy doktorskiej Bartłomiej Tykałowski.

 

2010 r. "Wpływ różnych immunomodulatorów na wybrane parametry odporności nieswoistej i swoistej u gołębi

            (Columba livia domestica) oraz przebieg zakażenia paramyksowirusem (PPMV-1)"

Autor rozprawy doktorskiej  Tomasz Stenzel.

 

2008 r. "Wpływ metisoprinolu zastosowanego in ovo na układ odpornościowy oraz wybrane wskaźniki

            biochemiczne krwi u indyków"

Autor rozprawy doktorskiej  Marcin Andrzejewski.

 

2002 r. "Wpływ izoprynozyny na dynamikę zjawisk immunologicznych oraz przebieg zakażenia wirusem HE i

            pałeczkami E.coli u indyków"

Autor rozprawy doktorskiej  Ewa Rumińska-Groda.

 

2001 r. "Białka ostrej fazy i inne wybrane parametry odporności nieswoistej u indyków zakażonych wirusem HE

            lub pałeczkami E.coli"

Autor rozprawy doktorskiej  Beata Mazur-Lech.

 

2000 r. "Badania nad immunosupresyjną rolą wirusa krwotocznego zapalenia jelit u indyków"

Autor rozprawy doktorskiej  Souleymane Guiro.

 


 Granty realizowane w Katedrze Chorób Ptaków

(od 2009 roku)

 

Grant nr N N308 2212 33 pt.: „Wpływ różnych immunomodulatorów na wybrane parametry odporności swoistej

                                              i nieswoistej u gołębi”   08.10.2007 - 05.10.2009 r.

 

Grant nr N N308 2296 36 pt.: „Wpływ metizoprinolu i β-glukanów na wybrane parametry odporności nieswoistej

                                            i wskaźniki biochemiczne krwi oraz na przebieg zakażenia adenowirusem

                                            krwotocznego zapalenia jelit (HEV) u indyków”€œ 02.06.2009 - 01.06.2011 r.

 

Grant nr 2011/01/N/NZ6/05757 pt.: "Odporność swoista i nieswoista błon śluzowych górnych dróg

                               oddechowych oraz wpływ odporności naturalnej biernej na rozwój rezystencji poszczepiennej

                               u piskląt indyczych uodpornianych przeciwko TRT"  12.12.2011 - 11.12.2014 r.
 

Grant rozwojowy nr NR 12 0126 10 pt.: „Znaczenie zwierząt wolno żyjących jako rezerwuaru bakteryjnych,

                                                                wirusowych i pasożytniczych czynników chorobotwórczych dla ludzi

                                                                i zwierząt domowych”; zadanie szczegółowe „Ptaki wolnożyjące

                                                                jako rezerwuar i wektor w szerzeniu się bakterii z gatunków

                                                               Salmonella Typhimurium i Salmonella Enteritidis oraz

                                                               z rodzaju Bordetella sp.”, 01.09.2011 - 31.08.2014 r.

 

 

Grant nr 2014/15/D/NZ6/02416 pt.: "Ocena wpływu rekombinowanego białka kapsydu cirkowirusa gołebiego na 

                                                         kształtowanie się wybranych zjawisk odpornościowych u gołębi",

                                                         24.07.2015 - 23.01.2019 r.

 

Grant nr 2016/23/D/NZ6/00099 pt.: "Ocena efektywności programów profilaktyki swoistej zakaźnego zapalenia

                                                         nosa i tchawicy (TRT), w stadach indyków rzeźnych o różnym statusie                

                                                          immunologicznym, w kontekście rozwoju odporności przeciwzakaźnej.

                                                          07.07.2017 - 06.07.2020 r.

 

Ponadto pracownicy Katedry byli głównymi wykonawcami 3 grantów realizowanymi z innymi podmiotami UWM