Katedra Chorób Ptaków

Ogłoszenia

25.07.2022 | Zakup pipety wielokanalowej do ddPCR

Katedra Chorób Ptaków ogłasza zamówienie na pipetę wielokanałową do ddPCR

Przedmiotem zamówienia jest pipeta wielokanałowa kompatybilna z posiadanym przez nas systemem do metody ddPCR (QX200, Biorad, USA). Pipeta ta, jako jedyna na rynku umożliwia precyzyjne i bardzo wolne pipetowanie gęstych cieczy przy minimalnym użyciu siły. W badaniach ddPCR reakcja zachodzi w emulsji olejowej, którą należy przepipetować z generatora kropli do termocyklera za pomocą pipety wielokanałowej. Zakup pipety przewidziany jest w ramach zakupów materiałowych w grancie finansowanym przez NCN (konkurs OPUS21). Tytuł projektu: „Czy gołębie cirkowirusy (PiCV) mogą ewoluować na drodze rekombinacji w systemie chowu typu one loft race?” Nr umowy: UMO-2021/41/B/NZ6/00713. Badania metodą ddPCR mają na celu bezwzględną analizę ilościową kopii genomu PiCV w badanych próbkach celem określenia poziomu wiremii oraz siewstwa wirusa przez badane paki.

Parametry wymagane:

Lp.

Opis parametrów

Parametry techniczne wymagane

  1.  

Zakres objętości

5 µL – 50 µL

  1.  

Przyrost (ręczny)

0,05 µL

  1.  

Objętość

5 µL; 25 µL; 50 µL

  1.  

Dokładność ±

3,5 % / 0,18 µL ; 1,2 % / 0,3 µL ; 0,8 % / 0,4 µL

  1.  

Precyzja ±

2 % / 0,075 µL ; 0,5 % / 0,125 µL ; 0,4 % / 0,2 µL

 

System uszczelniający

Minimalizujący "lepkość tłoka" w celu zapewnienia większej kontroli, zwłaszcza w przypadku zastosowań wymagających powolnego, ostrożnego pipetowania.

 

Kanały

8

 

Typ pipety

Ręczna

  1.  

Technologia końcówki

System LiteTouch LTS:

 

-ograniczaniczenie oporów przepływu lepkich próbek.

- niska retencja końcówek.

 

  1.  

Budowa końcówki sprawiająca, że nie niszczą one kropel niezbędnych do prawidłowego wykonania ddPCR i analizy statystycznej oraz zapobiegają zapychaniu zanieczyszczeniami plastikiem) mikrokanalików z kartridża, w których tworzone są krople przy ddPCR.

 

- Brak zadziorów;

- Brak zanieczyszczeń;

- Gładkość i regularność powierzchni;

- Końcówki równo zakończone – brak nierówności w materiale, geometrii koncówki.

 

  1.  

Zapas końcówek

10 opakowań po 96 końcówek

Wymagania dodatkowe:

(np. okres gwarancji, certyfikaty, itp.)

1.

Certyfikat końcówek

Rainin

2.

Kompatybilność ze sprzętem

Pipeta musi być kompatybilna z systemem do ddPCR QX200 (Biorad)

3.

Okres gwarancji

Minimum 2 lata

 

Oferty proszę kierować do:

dr hab. wet. Tomasz Stenzel, prof. UWM: tomasz.stenzel@uwm.edu.pl