Katedra Chorób Ptaków

Kontakt

Katedra Chorób Ptaków

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Ul. M. Oczapowskiego 13 p. 14

10-719 Olsztyn

Tel.: (89)-523-38-11

Tel/Fax: (89)-523-36-22

E-mail: koncicki@uwm.edu.pl