Katedra Chorób Ptaków

Pracownie

Posiadamy kilka, bogato wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę, laboratoriów i pracowni, a także nowoczesną zwierzętarnię oraz innowacyjny Pawilon Zakażeń Eksperymentalnych Ptaków.

Laboratorium badań immunologicznych:

  • Pracownia Cytometrii Przepływowej
  • Pracownia Sortowania Komórek

   Laboratorium badań immunologicznych (podzielone na dwie pracownie) wyposażone jest w bardzo nowoczesne i zaawansowane urządzenia pozwalające precyzyjnie monitorować wpływ różnych czynników zakaźnych (bakterii, wirusów, grzybów, pierwotniaków) i niezakaźnych (np. leków, witamin, aminokwasów egzogennych, preparatów immunomodulujących itp.) na komórki układu immunologicznego zwierząt. Pracownie wykorzystywane są przede wszystkim na potrzeby prowadzonych w Katedrze Chorób Ptaków badań naukowych ale także na potrzeby dydaktyczne. Prowadzimy także badania usługowe dla innych jednostek naukowych zajmujących się zjawiskami odpornościowymi u zwierząt doświadczalnych, gospodarskich i towarzyszących (ptaki, psy, koty, gryzonie, świnie, konie, budło).

   W pracowniach cytometrii przepływowej i sortowania komórek znajduje się pełne wyposarzenie i aparatura pozwalające na wyizolowanie komórek immunologicznych z krwi i narządów badanych zwierząt, policzenie tych komórek po izolacji i określenie ich żywotności oraz wyznakowanie poszczególnych subpopulacji. Następnie tak przygotowane komórki możemy badać za pomocą cytometrów przepływowego lub obrazowego w celu określenia ich odsetka, stanu funkcjonalnego, obecności patogenów czy uszkodzeń. Za pomocą sortera komórek możemy także pozyskać do dalszych analiz (ELISPOT, PCR, RT-PCR, qPCR, ddPCR, hodowle komórkowe itp.) konkretne populacje czy subpopulacje limfocytów oraz wszystkich innych typów komórek jeżeli tylko można je wyznakować, rozdzielić i zawiesić w płynie (sól fizjologiczna, PBS, RPMI).

 

 

Cytometr przepływowy FACSCanto II (Becton Dickinson)