Katedra Chorób Ptaków

Pracownie

Posiadamy kilka, bogato wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę, laboratoriów i pracowni, a także nowoczesną zwierzętarnię oraz innowacyjny Pawilon Zakażeń Eksperymentalnych Ptaków.

Laboratorium Hematologiczne i Biochemiczne:

 

Laboratorium Badań Immunologicznych:

  • Pracownia Cytometrii Przepływowej i ELISPOTU
  • Pracownia Sortowania Komórek
  • Pracownia Wizualizacji Komórek i Badań Serologicznych 

 

Laboratorium Biologii Molekularnej:

  • Pracownia Izolacji Kwasów Nukleinowych
  • Pracownia PCR i qPCR
  • Pracownia Elektroforezy i Wizualizacji