O wydziale - Zarządzenie Nr 122/2023 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 122/2023
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą, potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie oraz nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą