Katedra Chorób Ptaków

Kierownik katedry
prof. dr hab., prof. zw.
Andrzej Koncicki

Dane kontaktowe

  • 523-38-11, fax 523-36-22