Katedra Chorób Ptaków

Kierownik katedry
prof. dr hab.
Andrzej Koncicki

Dane kontaktowe