Katedra Farmakologii i Toksykologii

O Katedrze

O Katedrze

Wraz z powstaniem w 1966 r. Wydziału Weterynaryjnego w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie w ramach Katedry Farmakologii i Toksykologii zostały powołane Zakłady Farmakologii i Toksykologii. Pierwszym kierownikiem Zakładu Farmakologii został prof. dr Kazimierz Kalinowski, który sprawował tę funkcję w latach 1966–1976.

więcej

Pracownie

PRACOWNIA CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ I ANALIZ FARMAKOKINETYCZNYCH & PRACOWNIA PREPARATYKI PRÓBEK BIOLOGICZNYCH Wyposażenie: ultraciśnieniowy chromatograf cieczowy ...

więcej o pracowniach

Badania

W Katedrze Farmakologii i Toksykologii prowadzone są badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w czterech obszarach, ...

więcej o badaniach

Publikacje

2021 Jasiecka-Mikołajczyk A., Jaroszewski J.J., Maślanka T. (2021) Oclacitinib, a Janus kinase inhibitor, reduces the ...

więcej o publikacjach