Katedra Farmakologii i Toksykologii

O Katedrze

O Katedrze

Wraz z powstaniem w 1966 r. Wydziału Weterynaryjnego w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie w ramach Katedry Farmakologii i Toksykologii zostały powołane Zakłady Farmakologii i Toksykologii. Pierwszym kierownikiem Zakładu Farmakologii został prof. dr Kazimierz Kalinowski, który sprawował tę funkcję w latach 1966–1976. W 1970 r. Zakład został włączony w strukturę Instytutu Podstawowych Nauk Weterynaryjnych. W latach 1976–1977 wykłady z farmakologii prowadził doc. dr hab. Mieczysław Filczewski. Od 1978 r. do 1999 r. funkcję kierownika pełnił prof. dr hab. Ireneusz Dynarowicz. Po rozwiązaniu Instytutu w 1991 r. jednostka do 2003 r. funkcjonowała jako Katedra Farmakologii, a po restrukturyzacji Wydziału w 2003 r. utworzono Zespół Farmakologii w Katedrze Patologii i Farmakologii. W latach 1999–2004 p.o. kierownika pełnił dr Jerzy Jaroszewski, który po uzyskaniu w 2004 r. stopnia doktora habilitowanego pełnił funkcję kierownika Zespołu w latach 2004-2008. Pierwszym kierownikiem Zakładu Toksykologii została doc. dr hab. Zofia Kalinowska, która sprawowała tę funkcję do 1977 r. Pracownicy Zakładu w latach 1967–1970 prowadzili zajęcia z botaniki i toksykologii weterynaryjnej, a na Wydziale Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego w latach 1973–1978 z toksykologii wód i hydrobiontów. W latach 1970-1991 Zakład Toksykologii został włączony do Instytutu Podstawowych Nauk Weterynaryjnych. W latach 1977-1982 p.o. kierownika Zakładu pełnił dr Arkadiusz Zasadowski, który po uzyskaniu w 1982 r. stopnia doktora habilitowanego otrzymał stanowisko docenta i kierownika Zakładu. W 1992 r. nastąpiła zmiana nazwy jednostki na Zakład Toksykologii Weterynaryjnej i Środowiskowej. Po reorganizacji Wydziału w 2003 r. powstał Zespół Toksykologii Weterynaryjnej i Środowiskowej w Katedrze Patologii i Farmakologii, którego kierownikiem do 2008 r. był prof. dr. hab. Arkadiusz Zasadowski. W latach 2003-2008 pracownicy Zakładu/Zespołu prowadzili zajęcia z farmakologii na kierunku Pielęgniarstwo na Wydziale Biologii (od 2007 na Wydziale Nauk Medycznych). Od 2009 r. Zespoły Farmakologii i Toksykologii funkcjonują jako Katedra Farmakologii i Toksykologii, której kierownikiem jest prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski.