Katedra Farmakologii i Toksykologii

Badania

W Katedrze Farmakologii i Toksykologii prowadzone są badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w czterech obszarach, w obrębie których można wyróżnić szereg nurtów badawczych:

BADANIA Z ZAKRESU FARMAKOLOGII MIĘŚNI GŁADKICH nad wpływem:

  • wybranych substancji aktywnych biologicznie na kurczliwość mięśniówki gładkiej macicy świni w fazie lutealnej i wczesnej ciąży,
  • flawonoidów i bisfenoli na aktywność skurczową macicy w zależności od statusu hormonalnego,
  • wybranych neuropeptydów na aktywność skurczową pęcherza moczowego.

BADANIA Z ZAKRESU FARMAKOKINETYKI nad:

  • wpływem pokarmu oraz jonów na wchłanianie i farmakokinetykę tetracyklin oraz fluorochinolonów u ptaków,
  • mechanizmami leżących u podstaw wchłaniania z przewodu pokarmowego oraz dystrybucji tetracyklin u ludzi i zwierząt,
  • farmakologiczną modyfikacją mechanizmów wchłaniania tetracyklin z przewodu pokarmowego,
  • określeniem farmakokinetyki wybranych antybiotyków u pacjentów z terapią nerkozastępczą,
  • wpływem filtrów stosowanych w urządzeniach do dializ na stężenie wybranych, chemioterapeutyków przeciwdrobnoustrojowych w układzie filtrującym.