Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

O katedrze

Rys historyczny

Katedra w całej swojej historii kilkukrotnie zmieniała nazwę. W latach 1968-1979 była to Katedra Higieny Produktów Pochodzenia Zwierzęcego, w latach 1979-2003 Katedra Higieny Produktów Zwierzęcych. Po reorganizacji, w 2003 r. powołano Zespół Higieny Produktów Zwierzęcych, który do 2008 roku wchodził w skład Katedry Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego, a od 2009 roku, po kolejnej reorganizacji, stanowi samodzielną Katedrę Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego. Katedrę powołano w 1968 roku. Jej organizatorem i kierownikiem był doc. dr hab. Zdzisław Zawadzki. W organizacji pomagali mu pierwsi asystenci: mgr Krystyna Karolak, lek. wet. Henryk Grimm, mgr Ewa Sobańska i lek. wet. Krzysztof Skorupski. W pierwszych latach istnienia Wydziału Weterynarii, Katedra zajmowała pomieszczenia w bloku 37. Zajęcia dydaktyczne i badania prowadzono w zakładach mięsnych i salach Wydziału Zootechnicznego. W 1979 r. Katedrę przeniesiono do Kortowa II bloku 106 (część L). W latach 1974-1976 wykłady z przedmiotów: Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Higiena i technologia żywności zwierzęcego pochodzenia prowadzili: prof. dr hab. Edmund Prost oraz doc. dr hab. E. Strzelecki. W 1976 r. kierownikiem Katedry został doc. dr hab. Stanisław Kafel, który rozwijał prace badawcze z zakresu mikrobiologii żywności i umożliwił wyjazdy asystentom na staże naukowe do USA, Kanady, Anglii, Holandii i Danii. W 1990 r. prof. Kafel przeszedł na emeryturę, a kierownikiem Katedry został dr hab. (od 2003 r. prof.) Jan Uradziński, który pełnił funkcję kierownika do końca 2014 roku. Od stycznia 2015 roku do września 2020 roku kierownikiem Katedry była prof. dr hab. Joanna Szteyn. Od października 2020 roku funkcje kirownika Katedry pełni dr n wet. Beata Wysok.