Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Publikacje

 

PUBLIKACJE NAUKOWE

            2002

 

 1. Pastuszczak M., Uradziński J.: The prevalence of green muscle disease in turkrys from the Warmia and Mazury Province of Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 5, No. 2, 57-61, 2002.
   
 2. Pastuszczak M., Uradziński J., Rotkiewicz T.: Histopathological changes in green muscle disease of turkeys. Polish Journal of Veterinary Sciences. Vol. 5, No. 2, 63-70, 2002.
   
 3. Wiszniewska A.,Szteyn J., Cichosz W.: Ocena jakości mleka surowego z województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przegląd mleczarski. 4, 173-175, 2002.
   
 4. Wiszniewska A., Szteyn J.: Detection methods of Mycobacterium paratuberculosis. Polish Journal of Veterinary Sciences Vol.5, No.3, 203-205, 2002.
   
 5. Szteyn J., Wiszniewska A.: Badanie ryzyka wystąpienia pałeczek z rodzaju Mycobacterium w stadach bydła mlecznego. Przegląd mleczarski. 5,  201-204, 2002.
   
 6. Wiszniewska A., Szteyn J. Cichosz W: Jakość mleka badanego w ramach białych miesięcy. Przegląd mleczarski. 9, 415-416, 2002
   
 7. Uradziński J., Szteyn J., Kafel S.: Investigation on the inhibition of Campylobacter jejuni growth with the applications of some preservatives, medicines, herbs and herb preparations. Polish Journal of Veterinary Sciences Vol.5, No.4, 223-225, 2002.
   
 8. Radkowski M.:Effect of moisture and temperature on survival of Salmonella Enteritidis on shell eggs. Archiv fur Geflugelkunde. 66,119-123,  2002. Pełny tekst 
   
 9. Radkowski M.: Survival of Salmonella Enteritidis on shell eggs. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences.  11/52,61-63,2002. Pełny tekst 
   
 10. Mikołajczyk A., Radkowski M.: Salmonella spp. on chicken carcasses in a processing Plant in Poland Journal of Food Protection.65,1475-1479, 2002. Streszczenie 
   
 11. Mikołajczyk A. Radkowski M.: The occurrence of Salmonella spp. In turkeys from a slaughter and after slaughter dressing line in Poland. Fleischwirtschaft International.3,52-54, 2002.
   
 12. Radkowski M.: Survival of Salmonella spp. in whole dried egg. Archiv fur Lebensmittelhygiene. 53, 60-61, 2002.
   
 13. Mikołajczyk A., Radkowski  M.: Elimination of Salmonella spp. by lactic acid. Polish Journal of Veterinary Sciences. 5, 139-143,2002.

  2003
   
 14. Fus M.M., Szteyn J., Wiszniewska A.: Comparison of Three Methods of Releasing DNA from Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis Cells. Bull. Vet. Inst. Pulawy . Vol. 47, 107-112, 2003. Pełny tekst
   
 15. Gomółka-Pawlicka M., Uradziński J.: Antagonistic effect of chosen lactic acid bacteria strains on Salmonella species in meat and fermented sausages. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 6, No. 1, 29-39, 2003.
   
 16. Gomółka-Pawlicka M., Uradziński J.: Antagonistic effect of chosen lactic acid bacteria strains on Yersinia enterocolitica species in model set-ups, meat and fermented sausages. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 6, No. 2, 99-108, 2003.

  2004
   
 17. Wiszniewska A., Szteyn J., Fus M.M.: Zastosowanie substancji chemicznych w izolacji Mycobacteriumparatuberculosis z mleka. Medycyna wet. 60 (5), 485- 488, 2004. Pełny tekst
   
 18. Wiszniewska A., Szteyn J., Fus M.M.: Porównanie wzrostu Mycobacteriumaviumsubsp.paratuberculosis na trzech podłożach mikrobiologicznych. Medycyna wet. 60 (9 ), 982-984, 2004. Pełny tekst
   
 19. Wiszniewska A., Szteyn J., Fus M.M., Gomółka-Pawlicka M.: Optimisation of the time of milk sample decontamination with 0,75% cethylpirydiniumchloride upon identification of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. Polish Journal of Veterinary Sciences . Vol. 7, No 2, 113-116, 2004.
   
 20. Gomółka-Pawlicka M., Uradziński J., Wiszniewska A.: Effect of chosen lactic acid bacteria strains on Staphylococcus aureus in vitro as well as in meat and raw sausages. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 7, No. 4, 251-259, 2004.
   
 21. Radkowski M., Mikołajczyk A.: Wpływ chlorku heksadecylo-pirydyniowego na unieszkodliwianie  pałeczek Salmonella w mięsie. Medycyna Weterynaryjna. 2, 150-154, 2004. Pełny tekst

  2005
   
 22. Szteyn J., Wiszniewska A., Fus-Szewczyk M. M.: Przeciwciała swoiste dla Mycobacteriumaviumsubsp. paratuberculosis  u bydła mlecznego północno-wschodniej Polski. Medycyna Wet. (61) 8, 884-886, 2005. Pełny tekst

  2006
   
 23. Fus-Szewczyk M.M., Szteyn J., Wiszniewska A. : Changes in raw milk quality in herds infected with mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis. Bull Vet InstPulawy 50,69-72, 2006. Pełny tekst
   
 24. Radkowski M.: The effect  of polyphates on steptococci isolated from mastitis casus. Polish Journal of Veterinary Sciences. 2, 135-138, 2006. Streszczenie
   
 25. Radkowski. M.: The legal requirements concerning transport of slaughter animals in Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences. 2, 145-1149, 2006. Streszcenie
   
 26. Radkowski M., Siemionek J.: Regulated by a wide variety of norms. Fleischwirtschaft International . 2, 14-17, 2006.

  2007
   
 27. Ruszczyńska A., Szteyn J., Wiszniewska-Łaszczych A.: Flow cytometry as a metod for the evaluation of raw material, produkt and process in the dairy industry. PolishJournal of VeterinarySciences. (10), 2,119-121, 2007. Streszczenie
   
 28. Uradziński J., Wysok B. Gomółka-Pawlicka M.: Biological and chemical hazards occuring in fish and fishery products. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 10, No. 3, 183-188, 2007.
   
 29. Wysok B., Uradziński J., Gomółka-Pawlicka M.: Toxins occuring in fish, crustacea and shellfish - a review. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Vol. 57, No. 1, 5-10, 2007. Pełny tekst
   
 30. Siemionek J., Szweda W., Radkowski M.: Sytuacja epizootyczna w województwie warminsko –mazurskim w latach 2001-2005. Medycyna Weterynaryjna. 6, 700-703, 2007.

  2008
   
 31. Uradziński J., Jabłońska M., Jóźwik E.: Inactivation of Campylobacter jejuni in poultry meat by means of high-pressure. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 52, 93-96, 2008. Pełny tekst
   
 32. Szteyn J, Wiszniewska - Łaszczych A.,  Ruszczyńska A. : Effectiveness of Mycobacterium paratuberculosis isolation from raw milk by means of direct isolation of DNA and classic culture. Polish Journal of Veterinary Science  (11) 1, 1505-1773, 2008. Pełny tekst
   
 33. Wysok B., Uradziński J., Gomółka-Pawlicka M.: Ozone as an alternative disinfectant - a review. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Vol. 15/56, No. 1, 3-8, 2008.Pełny tekst

  2009
   
 34. Wysok B., Uradziński J., Gomółka-Pawlicka M.: Wpływ metod chłodzenia na stopień zanieczyszczenia tuszek drobiowych bakteriami rodzaju Campylobacter. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, T. XLVI/1, 73-77, 2009.
   
 35. Pastuszczak-Frąk M., Uradziński J.: Hygienic and technological value of meat of turkey raw meat originated from flocks with green muscle diseases. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 12, No. 2, 243-250, 2009.  Pełny tekst 
   
 36. Wiszniewska-Łaszczych A., Szteyn J., Ruszczyńska A.: Paratuberkuloza w stadzie bydła mlecznego na Żuławach. Medycyna Weterynaryjna,65(7), 484-486, 2009 Pełny tekst
   
 37. Wysok B., Uradziński J.: Contamination´s level of broiler chickens carcasses by thermotolerant Campylobacter spp. at selected stages of slaughter. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy,53, 79-82, 2009. Pełny tekst
   
 38. Pastuszczak-Frak M., Uradziński J.: Influence of green muscle disease on quality of meat subjected to thermal treatment. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 12, No. 4, 527-530, 2009. Streszczenie
   
 39. Wysok B., Uradziński J.: Contamination of turkey carcasses by thermotolerant species of Campylobacter during postslaughter processing. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 12, 259-262, 2009.  Pełny tekst 
   
 40. Dąbrowski P., Jóźwik, Wysok B., Uradziński J.: Effect of microwave heating on the survivability of Campylobacter spp. in poultry nuggets. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Vol. 59, No. 4, pp. 335-338, 2009. Pełny tekst 
   
 41. Radkowski M., Uradziński J.: Influence of didecyl dimethyl ammonium bromide on the survival of Salmonella on eggshells. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, Vol. 53, 633-636, 2009. Pełny tekst
   
 42. Radkowski M., Mikołajczyk A.: Wpływ kwasu cytrynowego na unieszkodliwianie pałeczek Salmonella w mięsie drobiowym. Medycyna Weterynaryjna, 65(12), 840-843, 2009 Pełny tekst
   
 43. Wiszniewska-Łaszczych A., Szteyn J., Ruszczyńska A.: A case study of the clinical form of Johne`s disease in a heifer. Turkish Journal Veterinary Animal Science, 33(3), 1-5, 2009.  Pełny tekst
   
 44. Wiszniewska-Łaszczych A., Szteyn J., Smolińska A.: Analysis of correlations between the occurrence of anti-MAP antibodies in blood serum and the presence of DNA-MAP in milk. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 12, No. 3, 379-383, 2009.  Pełny tekst 
   
 45. Wysok B., Uradziński J.: Campylobacter spp. - a significant microbilogical hazard in food. II. Lesions and infection development, pathogenic mechanisms and complications. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 12, No. 2, 285-291, 2009 Pełny tekst 
   
 46. Wysok B., Uradziński J.: Campylobacter spp. - a significant microbilogical hazard in food. I. Characteristics of Campylobacter vspecies, infectionsource, epidemiology. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 12, No. 1, 141-148, 2009. Streszczenie 
   
 47. Uradziński J., Nyesvyetowa M.: Survival rate of termotolerant Campylobacter on poultry meat during microwave heating. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 12, No. 1, 41-44, 2009. Streszczenie
   
 48. Radkowski  M., Uradziński J.: Influence of didecyl dimethyl ammonium bromide on the survival rate of Salmonella      spp. on eggshells. Bull Vet Inst Pulawy ,53, 633-636, 2009.  Pełny tekst

   
 49. Radkowski M.,  Mikołajczyk A.: Wpływ kwasu cytrynowego na unieszkodliwianie pałeczek Salmonella  w mięsie. Medycyna Weterynaryjna. 65 (12), 840-843, 2009. Pełny tekst

  2010
   
 50. Radkowski M., Siemionek J., Zdrodowska B.: Neoplastic lesions of slaughter animals in Warmińsko-Mazurskie   voivodship area during the years 2001-2007. Polish Journal of Veterinary Sciences. 13, 669-672, 2010.

  2011
   
 51. Wysok B., Wiszniewska-Łaszczych J., Uradziński J., Szteyn J.: Prevalence and antimicrobial resistance of Campylobacter in raw milk in the selected areas of Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 14, No. 3, 473-477, 2011. Pełny tekst 

  2012
 52. Szteyn J., Wiszniewska-Laszczych A. Seroprevalence of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection in dairy herds in Żulawy, Poland. Berliner und Munchener tierarztliche Wochenschrift..Vol. 125 (9-10), 397-400, 2012. Streszczenie

 53. Bednarko-Młynarczyk E., Szteyn J., Białobrzewski I., Wiszniewska-Łaszczych A, Liedtke K.: The presence of anti-Hypoderma antibodies in udder milk samples, and correlation with selected parameters of dairy performance. Polish Journal of Veterinary Sciences. Vol. 15, No. 3, 487-491, 2012. Streszczenie

  2013

 54. Gomółka-Pawlicka M., Uradziński J., Migowska-Calik A., Pastuszczak-Frąk M.  Effect of short-time microwave heating on survival of Escherichia coli 0 157 in beef hamburgers. African Journal of Microbiology Research. Vol. 7(5) 2013, 361-366. Pełny tekst

 55. Bednarko-Młynarczyk E., Szteyn J., Wiszniewska-Łaszczych A., Liedtke K. Mykoplazmy jako czynnik wywołujący zapalenie wymienia u krów mlecznych. Med. Weter. 2013 (69) 403-406  Pełny tekst

 56. Liedtke K., Szteyn J., Wiszniewska-Łaszczych A., Bednarko-Młynarczyk E. Quality of milk of cows in the first lactation vs.presence of anti-Ostertagiaantybodies in their milk. Polish Journal of Veterinary Sciences Vol. 16, No. 2 (2013), 249-253. Pełny tekst

 57. Migowska-Calik A., Gomółka-Pawlicka M. Uradziński J., Lachowicz T.: Jakość mikrobiologiczna tradycyjnych wędzonek surowych. Med. Weter. 2013, 69 (10), 626-629.Pełny tekst

  2014

 58. Migowska-Calik A., Gomółka-Pawlicka M. Uradziński J., Lachowicz T.: Jakość   mikrobiologiczna tradycyjnych polskich wędzonek parzonych. Med. Weter. 2014, Vol. 70 (1), 50- 53. Pełny tekst

 59. Gomółka-Pawlicka M., Pastuszczak-Frąk M., Uradziński J., Migowska–Calik A., Wysok B., Lachowicz T.: Częstotliwość izolacji Campylobacter spp. z klatek transportowych podczas transportu brojlerów kurzych do rzeźni. Med. Weter. 2014, Vol. 70 (2), 107-111. Pełny tekst

 60. Migowska-Calik A., Gomółka-Pawlicka M., Uradziński J., Lachowicz T.: Specificity
  of the production of traditional meat products and their safety using Polish traditional cured meat products as example. African Journal of Microbiology Research 2014, Vol. 8(10), 1050-1059.  Pełny tekst 

 61. Szteyn J., Wiszniewska-Łaszczych A, Smolińska A. Evaluation of methods for Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis detection in milk samples from the cattle herd showing low seroprevalence of Johne’s disease. Polish Journal of Veterinary Sciences Vol. 17, No. 3 (2014), 459-463, Pełny tekst 

 62. Bednarko-Młynarczyk E., Szteyn J., Wiszniewska-Łaszczych A., Liedtke K. Kierunki i zasady pobierania próbek mleka surowegow łańcuchu mlecznym. Med. Weter. 2014, 70 (7) 409-412  Pełny tekst

 63. Szteyn J., Wiszniewska-Łaszczych A., Bednarko-Młynarczyk E, Liedtke K. Wspólnotowe i krajowe systemy wyróżniania jakości żywności. Med. Weter. 2014, 70 (11) 651-656  Pełny tekst

 64. Migowska-Calik A., Gomółka-Pawlicka M., Uradziński J., Wojtacka J., Lachowicz T.: Jakość mikrobiologiczna wybranych tradycyjnych polskich wędlin podrobowych wytwarzanych na terenie Pomorza. Med. Weter. 2014, Vol. 70 (11), 699 – 703. Pełny tekst

 65. Gomółka-Pawlicka M., Uradziński J., Radkowski M., Szteyn J., Migowska-Calik A.,  Lachowicz T.: Przeżywalność Salmonella spp. w półtuszkach brojlerów ogrzewanych mikrofalowo. Med. Weter. 2014, Vol. 70 (11), 693 – 698. Pełny tekst

 66. Wojtacka J., Gomółka-Pawlicka M., Liedtke K., Uradziński J: Jakość i higiena miodu.  Med. Weter. 2014, Vol. 70 (12), 719 – 724. Pełny tekst 

  2015

 67. Gomółka-Pawlicka M., Pastuszczak-Frąk M., Uradziński J., Migowska-Calik A., Wysok B., Lachowicz T.: Występowanie Campylobacter spp. w cyklu hodowlanym brojlerów kurzych w fermach północno-wschodniej Polski. Med. Weter. 2015 Vol. 71 (4), 236 – 244. Pełny tekst

 68. Wysok B., Uradziński J., Wojtacka J. Determination of the cytotoxic activity of Campylobacter strains isolated from bovine and swine carcasses in north-eastern Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences. 2015, 18 (3), 579-586.  Pełny tekst

 69. Bednarko-Młynarczyk E. , Szteyn J., Białobrzewski I., Wiszniewska-Łaszczych A., Liedtke K. Modeling the kinetics of survival of Staphylococcus aureus in region al jogurt from goat's milk. Polish Journal of Veterinary Sciences. 2015, 18 (1), 39-45.  Pełny tekst

 70. Wysok B. , Pastuszczak-Frąk M. , Uradziński J., Gomółka-Pawlicka M., Dzisko J., Dziedziech M., Marko A. Występowanie i antybiotykooporność szczepów Campylobacter spp. wyizolowanych od zwierząt rzeźnych i ludzi. Medycyna Weterynaryjna. 2015, 71 (12) 801-806. Pełny tekst

  2016

 71. Karpiński P., Kruszewski B., Sobocińska M., Gomółka-Pawlicka M., Obiedziński M. W. Effect of storage of Rokpol Chesse on volatile compounds profiles. Polish Journal of Natural Sciences. 2016, 31 (1), 75-87. Pełny tekst

 72. Radkowski M., Zdrodowska B. Występowanie pałeczek Salmonella w mięsie kurcząt brojlerów. Medycyna Weterynaryjna. 2016, 72 (8), 516-519.  Pełny tekst   

 73. Bednarko-Młynarczyk E., Szteyn J., Białobrzewski I., Wiszniewska-Łaszczych A., Liedtke K. Kinetyka wzrostu i przeżywalności Staphylococcus aureus w regionalnym serze podpuszczkowym dojrzewającym, wyprodukowanym z surowego mleka koziego. Medycyna Weterynaryjna. 2016, 72 (6), 393-397. Pełny tekst  

 74. Wojtacka J., Wysok B., , Lipiński Z., Gomółka-Pawlicka M., Rybak-Chmielewska H., Wiszniewska-Łaszczych A. Clostridium botulinum spores in honey from small apiaries in Poland. Journal of Apicultural Science 2016, 60(2): 89-100. Pełny tekst

  2017

 75. Wysok B., Wojtacka J., Wiszniewska – Łaszczych A., Szteyn J., Gomółka – Pawlicka M. Prevalence and antimicrobial resistance of Campylobacter strains from poultry offals. Medycyna Weterynaryjna. 2017, 73(9)  561-566. Pełny tekst
   
 76. Wysok B., J. Wojtacka, R. Karczmarczyk, A. Wiszniewska-Łaszczych, M. Gomółka-Pawlicka, J. Szteyn, K. Liedtke, 2017. Directly Sold Honey in Silesia in Poland as a Source of Clostridium botulinum Type A, B, E and F. Czech Journal of Food Sciences. 2017, 35(3), 194-199. Pełny tekst
 77. Wiszniewska-Łaszczych A., J. Szteyn, K. Liedtke, B. Wysok, J. Wojtacka, M. Gomółka-Pawlicka. Occurrence of faecal shedding of Mycobacterium avium subs. paratuberculosis by calves. Medycyna Weterynaryjna. 2017, 73(3): 166-170. Pełny tekst

 78. Wojtacka J., Wysok B., Kabašinskienė A.,  Wiszniewska-Łaszczych A., Gomółka-Pawlicka M., Szteyn J., Malakauskas M., Migowska-Calik A. Prevalence of Clostridium botulinum type A, B, E and F isolated from directly sold honey in Lithuania. Journal of Agricultural Science and Technology. 2017, 19(2): 335-343. Pełny tekst