Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Publikacje

 

PUBLIKACJE NAUKOWE

2018

Radkowski M, Zdrodowska B, Gomółka-Pawlicka M. Effect of Succinic Acid on Elimination of Salmonella in Chicken Meat. Journal of Food Protection. 2018 , Vol. 81, No. 9: 1491-1495. Streszczenie

Gomółka-Pawlicka M., Wojtacka J., Wysok B., Wiszniewska-Łaszczych A., Szteyn J., Radkowski M. Ocena zdolności rozpoznawania smaków przez lekarzy weterynarii - pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Medycyna Weterynaryjna. 2018, 74(4), 261-265. Pełny tekst

        Wysok B., Wojtacka J., Detection of virulence genes determining the ability to adhere and invade in      
        Campylobacter spp. from cattle and swine in Poland. Microbial Pathogenesis. 2018, 115: 257-263. Pełny
         tekst

Wiszniewska-Łaszczych A., Zdrodowska B., Wysok B., Szteyn Joanna, Liedtke K., Gomółka-Pawlicka M., Wojtacka J. Ocena występowania plazmidowych genów zjadliwości spv oraz antybiotykooporność szczepów Salmonella izolowanych z mleka. Medycyna Weterynaryjna. 2018, 74 (1), 59-64. Pełny tekst

Radkowski M., Zdrodowska B., Gomółka-Pawlicka M.  Wpływ  kwasu mlekowego na przeżywalność pałeczek Salmonella w mięsie kurcząt. Medycyna Weterynaryjna. 2018, 74 (2), 139-142. Pełny tekst

 

 2017

Wysok B., Wojtacka J., Wiszniewska – Łaszczych A., Szteyn J., Gomółka – Pawlicka M. Prevalence and antimicrobial resistance of Campylobacter strains from poultry offals. Medycyna Weterynaryjna. 2017, 73(9)  561-566. Pełny tekst

Wysok B., J. Wojtacka, R. Karczmarczyk, A. Wiszniewska-Łaszczych, M. Gomółka-Pawlicka, J. Szteyn, K. Liedtke, 2017. Directly Sold Honey in Silesia in Poland as a Source of Clostridium botulinum Type A, B, E and F. Czech Journal of Food Sciences. 2017, 35(3), 194-199. Pełny tekst

        Wiszniewska-Łaszczych A., J. Szteyn, K. Liedtke, B. Wysok, J. Wojtacka, M. Gomółka- Pawlicka. Occurrence
        of faecal shedding of Mycobacterium avium subs. paratuberculosis by calves. Medycyna Weterynaryjna.
        2017, 73(3): 166-170. Pełny tekst

Wojtacka J., Wysok B., Kabašinskienė A.,  Wiszniewska-Łaszczych A., Gomółka-Pawlicka M., Szteyn J., Malakauskas M., Migowska-Calik A. Prevalence of Clostridium botulinum type A, B, E and F isolated from directly sold honey in Lithuania. Journal of Agricultural Science and Technology. 2017, 19(2): 335-343. Pełny tekst

       Szteyn J., Liedtke K., Wiszniewska-Łaszczych A., Bednarko-Młynarczyk E., Wojtacka J. Determination of     
       polymorphism of IS-1311 sequence in    Mycobacterium avium subsecies paratuberculosis strains
       isolated from milk samples. Polish Journal of Veterinary Sciences. 2017,4 (20), 827-829. Pełny tekst

 

2016

Karpiński P., Kruszewski B., Sobocińska M., Gomółka-Pawlicka M., Obiedziński M. W. Effect of storage of Rokpol Chesse on volatile compounds profiles. Polish Journal of Natural Sciences. 2016, 31 (1), 75-87. Pełny tekst

Radkowski M., Zdrodowska B. Występowanie pałeczek Salmonella w mięsie kurcząt brojlerów. Medycyna Weterynaryjna. 2016, 72 (8), 516-519.  Pełny tekst   

Bednarko-Młynarczyk E., Szteyn J., Białobrzewski I., Wiszniewska-Łaszczych A., Liedtke K. Kinetyka wzrostu i przeżywalności Staphylococcus aureus w regionalnym serze podpuszczkowym dojrzewającym, wyprodukowanym z surowego mleka koziego. Medycyna Weterynaryjna. 2016, 72 (6), 393-397. Pełny tekst  

       Wojtacka J., Wysok B., , Lipiński Z., Gomółka-Pawlicka M., Rybak-Chmielewska H., Wiszniewska-Łaszczych
       A. Clostridium botulinum spores in honey from small apiaries in  Poland. Journal of Apicultural Science
       2016, 60(2): 89-100. Pełny tekst

 

2015

Gomółka-Pawlicka M., Pastuszczak-Frąk M., Uradziński J., Migowska-Calik A., Wysok B., Lachowicz T.: Występowanie Campylobacter spp. w cyklu hodowlanym brojlerów kurzych w fermach północno-wschodniej Polski. Med. Weter. 2015 Vol. 71 (4), 236 – 244. Pełny tekst

Wysok B., Uradziński J., Wojtacka J. Determination of the cytotoxic activity of Campylobacter strains isolated from bovine and swine carcasses in north-eastern Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences. 2015, 18 (3), 579-586.  Pełny tekst

Bednarko-Młynarczyk E. , Szteyn J., Białobrzewski I., Wiszniewska-Łaszczych A., Liedtke K. Modeling the kinetics of survival of Staphylococcus aureus in region al jogurt from goat's milk. Polish Journal of Veterinary Sciences. 2015, 18 (1), 39-45.  Pełny tekst

Wysok B. , Pastuszczak-Frąk M. , Uradziński J., Gomółka-Pawlicka M., Dzisko J., Dziedziech M., Marko A. Występowanie i antybiotykooporność szczepów Campylobacter spp. wyizolowanych od zwierząt rzeźnych i ludzi. Medycyna Weterynaryjna. 2015, 71 (12) 801-806. Pełny tekst

 

          2014

 Migowska-Calik A., Gomółka-Pawlicka M. Uradziński J., Lachowicz T.: Jakość   mikrobiologiczna  
 tradycyjnych polskich wędzonek parzonych. Med. Weter. 2014, Vol. 70 (1), 50- 53. Pełny tekst

 Gomółka-Pawlicka M., Pastuszczak-Frąk M., Uradziński J., Migowska–Calik A., Wysok B., Lachowicz T.:    
 Częstotliwość izolacji Campylobacter spp. z klatek transportowych podczas transportu brojlerów kurzych
 do rzeźni. Med. Weter. 2014, Vol. 70 (2), 107-111. Pełny tekst

 Migowska-Calik A., Gomółka-Pawlicka M., Uradziński J., Lachowicz T.: Specificity
 of the production of traditional meat products and their safety using Polish traditional cured meat products  as example. African Journal of Microbiology Research 2014, Vol. 8(10), 1050-1059.  Pełny tekst 

 Szteyn J., Wiszniewska-Łaszczych A, Smolińska A. Evaluation of methods for Mycobacterium avium ssp. 
 paratuberculosis detection in milk samples from the cattle herd showing low seroprevalence of Johne’s  
 disease. Polish Journal of Veterinary Sciences Vol. 17, No. 3 (2014), 459-463, Pełny tekst 

 Bednarko-Młynarczyk E., Szteyn J., Wiszniewska-Łaszczych A., Liedtke K. Kierunki i zasady pobierania 
 próbek mleka surowegow łańcuchu mlecznym. Med. Weter. 2014, 70 (7) 409-412  Pełny tekst

 Szteyn J., Wiszniewska-Łaszczych A., Bednarko-Młynarczyk E, Liedtke K. Wspólnotowe i krajowe systemy 
 wyróżniania jakości żywności. Med. Weter. 2014, 70 (11) 651-656  Pełny tekst

 Migowska-Calik A., Gomółka-Pawlicka M., Uradziński J., Wojtacka J., Lachowicz T.: Jakość
 mikrobiologiczna wybranych tradycyjnych polskich wędlin podrobowych wytwarzanych na terenie Pomorza.
 Med. Weter. 2014, Vol. 70 (11), 699 – 703. Pełny tekst

 Gomółka-Pawlicka M., Uradziński J., Radkowski M., Szteyn J., Migowska-Calik A.,  Lachowicz T.: 
 Przeżywalność Salmonella spp. w półtuszkach brojlerów ogrzewanych mikrofalowo. Med. Weter. 2014, Vol.
 70 (11), 693 – 698. Pełny tekst

         Wojtacka J., Gomółka-Pawlicka M., Liedtke K., Uradziński J: Jakość i higiena  miodu.  Med. Weter. 2014,
         Vol. 70 (12), 719 – 724. Pełny tekst 

 

 2013

Gomółka-Pawlicka M., Uradziński J., Migowska-Calik A., Pastuszczak-Frąk M.  Effect of short-time microwave heating on survival of Escherichia coli 0 157 in beef hamburgers. African Journal of Microbiology Research. Vol. 7(5) 2013, 361-366. Pełny tekst

Bednarko-Młynarczyk E., Szteyn J., Wiszniewska-Łaszczych A., Liedtke K. Mykoplazmy jako czynnik wywołujący zapalenie wymienia u krów mlecznych. Med. Weter. 2013 (69) 403-406  Pełny tekst

Liedtke K., Szteyn J., Wiszniewska-Łaszczych A., Bednarko-Młynarczyk E. Quality of milk of cows in the first lactation vs.presence of anti-Ostertagiaantybodies in their milk. Polish Journal of Veterinary Sciences Vol. 16, No. 2 (2013), 249-253. Pełny tekst

Migowska-Calik A., Gomółka-Pawlicka M. Uradziński J., Lachowicz T.: Jakość mikrobiologiczna tradycyjnych wędzonek surowych. Med. Weter. 2013, 69 (10), 626-629.Pełny tekst

 

2012

Szteyn J., Wiszniewska-Laszczych A. Seroprevalence of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection in dairy herds in Żulawy, Poland. Berliner und Munchener tierarztliche Wochenschrift..Vol. 125 (9-10), 397-400, 2012. Streszczenie

       Bednarko-Młynarczyk E., Szteyn J., Białobrzewski I., Wiszniewska-Łaszczych A, Liedtke  K.: The presence of
       anti-Hypoderma antibodies in udder milk samples, and correlation with selected parameters of dairy
       performance. Polish Journal of Veterinary  Sciences. Vol.  15, No. 3, 487-491, 2012. Streszczenie
 

        2011

       Wysok B., Wiszniewska-Łaszczych J., Uradziński J., Szteyn J.: Prevalence and antimicrobial resistance of 
       Campylobacter in raw milk in the selected areas of Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 14,
        No. 3, 473-477, 2011. Pełny tekst 
 

        2010

        Radkowski M., Siemionek J., Zdrodowska B.: Neoplastic lesions of slaughter animals in  Warmińsko-
        Mazurskie   voivodship area during the years 2001-2007. Polish Journal of  Veterinary Sciences. 13,
        669-672, 2010.
 

  2009

Wysok B., Uradziński J., Gomółka-Pawlicka M.: Wpływ metod chłodzenia na stopień zanieczyszczenia tuszek drobiowych bakteriami rodzaju Campylobacter. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, T. XLVI/1, 73-77, 2009.

Pastuszczak-Frąk M., Uradziński J.: Hygienic and technological value of meat of turkey raw meat originated from flocks with green muscle diseases. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 12, No. 2, 243-250, 2009.  Pełny tekst 

Wiszniewska-Łaszczych A., Szteyn J., Ruszczyńska A.: Paratuberkuloza w stadzie bydła mlecznego na Żuławach. Medycyna Weterynaryjna,65(7), 484-486, 2009 Pełny tekst

Wysok B., Uradziński J.: Contamination´s level of broiler chickens carcasses by thermotolerant Campylobacter spp. at selected stages of slaughter. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy,53, 79-82, 2009. Pełny tekst

Pastuszczak-Frak M., Uradziński J.: Influence of green muscle disease on quality of meat subjected to thermal treatment. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 12, No. 4, 527-530, 2009. Streszczenie

Wysok B., Uradziński J.: Contamination of turkey carcasses by thermotolerant species of Campylobacter during postslaughter processing. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 12, 259-262, 2009.  Pełny tekst 

Dąbrowski P., Jóźwik, Wysok B., Uradziński J.: Effect of microwave heating on the survivability of Campylobacter spp. in poultry nuggets. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Vol. 59, No. 4, pp. 335-338, 2009. Pełny tekst 

Radkowski M., Uradziński J.: Influence of didecyl dimethyl ammonium bromide on the survival of Salmonella on eggshells. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, Vol. 53, 633-636, 2009. Pełny tekst

Radkowski M., Mikołajczyk A.: Wpływ kwasu cytrynowego na unieszkodliwianie pałeczek Salmonella w mięsie drobiowym. Medycyna Weterynaryjna, 65(12), 840-843, 2009 Pełny tekst

Wiszniewska-Łaszczych A., Szteyn J., Ruszczyńska A.: A case study of the clinical form of Johne`s disease in a heifer. Turkish Journal Veterinary Animal Science, 33(3), 1-5, 2009.  Pełny tekst

Wiszniewska-Łaszczych A., Szteyn J., Smolińska A.: Analysis of correlations between the occurrence of anti-MAP antibodies in blood serum and the presence of DNA-MAP in milk. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 12, No. 3, 379-383, 2009.  Pełny tekst 

Wysok B., Uradziński J.: Campylobacter spp. - a significant microbilogical hazard in food. II. Lesions and infection development, pathogenic mechanisms and complications. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 12, No. 2, 285-291, 2009 Pełny tekst

Wysok B., Uradziński J.: Campylobacter spp. - a significant microbilogical hazard in food. I. Characteristics of Campylobacter vspecies, infectionsource, epidemiology. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 12, No. 1, 141-148, 2009. Streszczenie

Uradziński J., Nyesvyetowa M.: Survival rate of termotolerant Campylobacter on poultry meat during microwave heating. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 12, No. 1, 41-44, 2009. Streszczenie

Radkowski  M., Uradziński J.: Influence of didecyl dimethyl ammonium bromide on the survival rate of Salmonella      spp. on eggshells. Bull Vet Inst Pulawy ,53, 633-636, 2009.  Pełny tekst
 

        Radkowski M.,  Mikołajczyk A.: Wpływ kwasu cytrynowego na unieszkodliwianie pałeczek Salmonella  w    
        mięsie. Medycyna Weterynaryjna. 65 (12), 840-843, 2009. Pełny  tekst
 

       2008

 Uradziński J., Jabłońska M., Jóźwik E.: Inactivation of Campylobacter jejuni in poultry  meat by means of  
 high-pressure. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 52, 93-96,  2008. Pełny tekst

       Szteyn J, Wiszniewska - Łaszczych A.,  Ruszczyńska A. : Effectiveness of  Mycobacterium paratuberculosis 
       isolation from raw milk by means of direct isolation of DNA and classic culture. Polish Journal of Veterinary 
       Science  (11) 1, 1505-1773, 2008. Pełny tekst

       Wysok B., Uradziński J., Gomółka-Pawlicka M.: Ozone as an alternative disinfectant - a  review. Polish 
       Journal of Food and Nutrition Sciences, Vol. 15/56, No. 1, 3-8, 2008.Pełny  tekst
 

       2007

       Ruszczyńska A., Szteyn J., Wiszniewska-Łaszczych A.: Flow cytometry as a metod for the evaluation of raw 
       material, produkt and process in the dairy industry. PolishJournal of  VeterinarySciences. (10), 2,119-121,
       2007. Streszczenie

       Uradziński J., Wysok B. Gomółka-Pawlicka M.: Biological and chemical hazards occuring in fish and fishery
       products. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 10, No. 3, 183-188, 2007.

       Wysok B., Uradziński J., Gomółka-Pawlicka M.: Toxins occuring in fish, crustacea and shellfish
       review. Polish  Journal of Food and Nutrition Sciences, Vol. 57, No. 1, 5-10,  2007. Pełny tekst

       Siemionek J., Szweda W., Radkowski M.: Sytuacja epizootyczna w województwie warmińsko –mazurskim
       w latach 2001-2005. Medycyna Weterynaryjna. 6, 700-703, 2007.
 

       2006

      Fus-Szewczyk M.M., Szteyn J., Wiszniewska A. : Changes in raw milk quality in herds infected with
      mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis. Bull Vet InstPulawy 50,69-72, 2006. Pełny tekst

      Radkowski M.: The effect  of polyphates on steptococci isolated from mastitis casus. Polish Journal of
      Veterinary Sciences. 2, 135-138, 2006. Streszczenie

      Radkowski. M.: The legal requirements concerning transport of slaughter animals in  Poland. Polish
      Journal  of Veterinary Sciences. 2, 145-1149, 2006. Streszcenie

      Radkowski M., Siemionek J.: Regulated by a wide variety of norms. Fleischwirtschaft International . 2, 14-17,
      2006.
 

      2005

     Szteyn J., Wiszniewska A., Fus-Szewczyk M. M.: Przeciwciała swoiste dla Mycobacteriumaviumsubsp.
     paratuberculosis  u bydła mlecznego północno-wschodniej Polski. Medycyna Wet. (61) 8, 884-886, 2005.
     Pełny tekst
 

       2004

      Wiszniewska A., Szteyn J., Fus M.M.: Zastosowanie substancji chemicznych w izolacji
      Mycobacteriumparatuberculosis z mleka. Medycyna wet. 60 (5), 485- 488, 2004. Pełny  tekst

      Wiszniewska A., Szteyn J., Fus M.M.: Porównanie wzrostu Mycobacteriumaviumsubsp. paratuberculosis na
      trzech podłożach mikrobiologicznych. Medycyna wet. 60 (9 ), 982-984, 2004. Pełny tekst

      Wiszniewska A., Szteyn J., Fus M.M., Gomółka-Pawlicka M.: Optimisation of the time of  milk sample
      decontamination with 0,75% cethylpirydiniumchloride upon identification of  Mycobacterium avium subsp.
      paratuberculosis. Polish Journal of Veterinary Sciences . Vol. 7, No 2, 113-116, 2004.

      Gomółka-Pawlicka M., Uradziński J., Wiszniewska A.: Effect of chosen lactic acid bacteria strains on
      Staphylococcus aureus in vitro as well as in meat and raw sausages. Polish  Journal of Veterinary
      Sciences, Vol. 7, No. 4, 251-259, 2004.

       Radkowski M., Mikołajczyk A.: Wpływ chlorku heksadecylo-pirydyniowego na unieszkodliwianie  pałeczek
       Salmonella w mięsie. Medycyna Weterynaryjna. 2, 150-154, 2004. Pełny tekst

 

        2003

      Fus M.M., Szteyn J., Wiszniewska A.: Comparison of Three Methods of Releasing DNA from Mycobacterium
      avium subsp. paratuberculosis Cells. Bull. Vet. Inst. Pulawy . Vol.  47, 107-112, 2003. Pełny tekst

      Gomółka-Pawlicka M., Uradziński J.: Antagonistic effect of chosen lactic acid bacteria  strains on
      Salmonella species in meat and fermented sausages. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 6, No. 1,
      29-39, 2003.

      Gomółka-Pawlicka M., Uradziński J.: Antagonistic effect of chosen lactic acid bacteria  strains on Yersinia
      enterocolitica species in model set-ups, meat and fermented sausages. Polish Journal of Veterinary
      Sciences, Vol. 6, No. 2, 99-108, 2003.
 

        2002

       Pastuszczak M., Uradziński J.: The prevalence of green muscle disease in turkrys from the  Warmia and   
       Mazury Province of Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol. 5, No.  2, 57-61, 2002.

       Pastuszczak M., Uradziński J., Rotkiewicz T.: Histopathological changes in green muscle disease of
       turkeys. Polish Journal of Veterinary Sciences. Vol. 5, No. 2, 63-70, 2002.

        Wiszniewska A.,Szteyn J., Cichosz W.: Ocena jakości mleka surowego z województwa  Warmińsko-
        Mazurskiego. Przegląd mleczarski. 4, 173-175, 2002.

Szteyn J., Wiszniewska A.: Badanie ryzyka wystąpienia pałeczek z rodzaju Mycobacterium w stadach bydła mlecznego. Przegląd mleczarski. 5,  201-204, 2002.

Wiszniewska A., Szteyn J. Cichosz W: Jakość mleka badanego w ramach białych miesięcy. Przegląd mleczarski. 9, 415-416, 2002

Uradziński J., Szteyn J., Kafel S.: Investigation on the inhibition of Campylobacter jejuni growth with the applications of some preservatives, medicines, herbs and herb preparations. Polish Journal of Veterinary Sciences Vol.5, No.4, 223-225, 2002.

Radkowski M.:Effect of moisture and temperature on survival of Salmonella Enteritidis on shell eggs. Archiv fur Geflugelkunde. 66,119-123,  2002. Pełny tekst

Radkowski M.: Survival of Salmonella Enteritidis on shell eggs. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences.  11/52,61-63,2002. Pełny tekst 

Mikołajczyk A., Radkowski M.: Salmonella spp. on chicken carcasses in a processing Plant in Poland Journal of Food Protection.65,1475-1479, 2002. Streszczenie 

Mikołajczyk A. Radkowski M.: The occurrence of Salmonella spp. In turkeys from a slaughter and after slaughter dressing line in Poland. Fleischwirtschaft International.3,52-54, 2002.

Radkowski M.: Survival of Salmonella spp. in whole dried egg. Archiv fur Lebensmittelhygiene. 53, 60-61, 2002.

       Mikołajczyk A., Radkowski  M.: Elimination of Salmonella spp. by lactic acid. Polish Journal of Veterinary
       Sciences. 5, 139-143,2002.