Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Ogłoszenia

20.03.2019 | Ogłoszenie dla Studentów V Roku

Ogłoszenie

Uwaga V rok

W związku ze zmianą harmonogramu ćwiczeń z przedmiotu “Higiena Mleka” związaną z możliwością odbycia zajęć terenowych,

w dniach 29-30 marca 2019 roku odbędzie się kolokwium.

14.03.2019 | Ogłoszenie dla Studentów V Roku - wyjazd do Bałd

Zajęcia terenowe w Stacji dydaktyczno-badawczej UWM w Bałdach w ramach przedmiotu Higiena Mleka odbędą się w następujących terminach:

21 marca  2019 r. (czwartek)

wyjazd z Olsztyna godz. 7.45 – wyjazd z Bałd godz.  9.15 (grupa 4)

wyjazd z Olsztyna godz. 8.45 – wyjazd z Bałd godz.  10.15 (grupa 1)

wyjazd z Olsztyna godz.  9.45 – wyjazd z Bałd godz. 11.15 (grupa 2)

wyjazd z Olsztyna godz.  11.30 – wyjazd z Bałd godz.  13.00 (grupa 3)

 

22 marca  2019 r. (piątek)

wyjazd z Olsztyna godz. 7.45 – wyjazd z Bałd godz.  9.15 (grupa 7)

wyjazd z Olsztyna godz. 8.45 – wyjazd z Bałd godz.  10.15 (grupa 6)

wyjazd z Olsztyna godz.  9.45 – wyjazd z Bałd godz. 11.15 (grupa 5)

 

Katedra zapewnia transport do Bałd i powrót do Olsztyna autokarem. Autokar będzie podstawiony na dużym parkingu za Centrum Konferencyjnym (Kortowo  II).

26.11.2018 | Dla Studentów IV Roku - wyjazd do Biskupca 28 listopada

Uprzejmie Państwa informuję, że zajęcia terenowe dla wszystkich Grup studenckich dotyczące uboju i badania poubojowego bydła odbędą się na terenie Zakładów Mięsnych WARMIA w Biskupcu w dniu 28.11.2018 r. (środa). Wyjazdy poszczególnych grup autokarami odbędą się według poniższego planu:

6.30– 8.20 Grupa I i pół Grupy VII (pierwsze 8 osób z listy)
7.20– 9.10 Grupa II i pół Grupy VII (pozostałe 10 osób z listy)
8.10– 10.00 Grupa V
9.00– 10.50 Grupa IV
10.40– 12.30 Grupa III i pół Grupy  VI (pierwsze 10 osób z listy)
11.30– 13.20 grupa VIII ipół Grupy VI (pozostałe 8 osób z listy)
 

UWAGA!!!!

Odjazd autokarów z dużego parkingu znajdującego się za Centrum Konferencyjnym w Kortowie.

Proszę o punktualność. Ponadto nie wolno Państwu:

- wnosić na teren Zakładu telefonów komórkowych ani jakichkolwiek urządzeń nagrywających,

- posiadać jakiejkolwiek biżuterii, zegarków, lakieru na paznokciach (bez względu na kolor),

- dokonywać samowojnej zamiany grup.

Ponadto Studenci posiadający zarost zobowiązani są do posiadania maseczek jednorazowych całkowicie zakrywajacych zarost !!!  Dotyczy to również osób przeziębionych/zakatarzonych.

Podobnie jak poprzednio,  wskazane jest byście Państwo mieli obuwie o miękkich podeszwach, które nie powodują przecierania się foliowych ochraniaczy na obuwie.

 

                                                                                                                     dr wet. Małgorzata Gomółka-Pawlicka

17.04.2018 | Dla Studentów V Roku

 

Uprzejmie Państwa informuję, że w tym tygodniu ćwiczenia z przedmiotu „Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego” mają charakter wyjazdowy i odbędą się na terenie Gospodarstwa Rybackiego w Szwaderkach .

Zajęcia odbędą się  w dniach 19.04.2018r. i 20.04.2018r. według następującego planu:

19.04.2018 r. (czwartek):

Grupa V  wyjazd autokarem z Kortowa II godz. 8.15 – wyjazd ze Szwaderek 10.00

Grupa VII  wyjazd autokarem z Kortowa II godz. 9.15  - wyjazd  ze Szwaderek 11.00

Grupa VI  wyjazd autokarem z Kortowa II godz. 10.15  - wyjazd  ze Szwaderek 12.00

Grupa IV  wyjazd autokarem z Kortowa II godz. 11.40  - wyjazd  ze Szwaderek 13.40

 

20.04.2018 r. (piątek):

Grupa II  wyjazd autokarem z Kortowa II  godz. 9.00  - wyjazd  ze Szwaderek 11.00

Grupa III wyjazd autokarem z Kortowa II godz. 10.00  - wyjazd  ze Szwaderek 12.00

Grupa I wyjazd autokarem z Kortowa II godz. 11.00  - wyjazd  ze Szwaderek 13.00

Stroje ochronne otrzymacie Państwo po dotarciu do Szwaderek.

Wchodzimy na produkcję, więc proszę pamiętać, by nie mieć: biżuterii, zegarków, telefonów komórkowych, pomalowanych paznokci, itp.

                                                                                                                     dr M. Gomółka-Pawlicka

27.03.2018 | Dla Studentów V Roku

     Uprzejmie Państwa informuję, że w związku z ogłoszeniem przez Pana Rektora 29 kwietnia 2018r. (tj. w czwartek) od godz. 13.00 tzw. godzin rektorskich, Studenci z Grupy IV mogą dołączyć (po 3 - 4 osoby) do innych grup, Z WYJĄTKIEM GRUPY II (tj. mającej zajęcia w środę rano).

 

Ponadto informuję, że KOLOKWIUM z przedmiotu Higiena Produktow Pochodzenia Zwierzęcego odbędzie się w czwartek 5 kwietnia, w godzinach podanych poniżej. Natomiast w środę 4 kwietnia w godz. 10.00 - 11.30 będą miały miejsce dodatkowe konsultacje.

 Godziny KOLOKWIUM:

Grupa 2   godz. 10.00 – 10.40

Grupa 5   godz. 10.40 – 11.20

Grupa 6   godz. 11.20 -12.00

Grupa 3   godz. 12.00-12.40

Grupa 4   godz. 12.40-13.20

Grupa 7  godz. 13.20 – 14.00

Grupa 1  godz. 14.00- 14.40

     

                                                                                                                                               dr M. Gomółka-Pawlicka

26.02.2018 | Dla Studentów V Roku

Uprzejmie proszę o zapoznanie się (przed następnymi ćwiczeniami z przedmiotu Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego ) z treścią Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 543/2008 wprowadzajacego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporzadzenia Rady (WE) nr1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego(marketing standards for poultry meat),

oraz z podpiętymi pod ogłoszenie załącznikami, dotyczącymi poprzednich ćwiczeń - czyli jaj spożywczych.

dr M. Gomółka-Pawlicka

Pliki

Dla Studentów V Roku

Dla Studentów V Roku

Dla Studentów V Roku

Dla Studentów V Roku

23.02.2018 | Dla Studentów V Roku

     Uprzejmie Państwa informuję, że dzisiejsze konsultacje zostają wyjątkowo przeniesione na dzień 26. 02.2018r.                 (tj. na poniedziałek ) godz. 10.00 - 11.30. W ważnych sprawach proszę kontaktować się telefonicznie.

                                                                                                                                   dr n.wet. Małgorzata Gomółka-Pawlicka

09.10.2013 | Dla studentów IV i V roku - KOŁO NAUKOWE HIGIENISTÓW ŻYWNOŚCI

     Serdecznie zapraszam Studentów IV i V roku do uczestnictwa w zajęciach Koła Naukowego Higienistów Żywności, istniejącym przy Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM  w Olsztynie. Tematyką działalności koła będzie: analityka mikrobiologiczna, zwłaszcza metody biologii molekularnej, zastosowanie testów Elisa oraz prób biologicznych. Planowane są  też wyjazdy  w teren, zajęcia w zakładach przetwórstwa spożywczego itp. Realizowane będą również badania naukowe, których wyniki zostaną przedstawione podczas konferencji i seminariów kół naukowych.

Dr Beata Wysok