Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Ogłoszenia

17.04.2018 | Dla Studentów V Roku

 

Uprzejmie Państwa informuję, że w tym tygodniu ćwiczenia z przedmiotu „Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego” mają charakter wyjazdowy i odbędą się na terenie Gospodarstwa Rybackiego w Szwaderkach .

Zajęcia odbędą się  w dniach 19.04.2018r. i 20.04.2018r. według następującego planu:

19.04.2018 r. (czwartek):

Grupa V  wyjazd autokarem z Kortowa II godz. 8.15 – wyjazd ze Szwaderek 10.00

Grupa VII  wyjazd autokarem z Kortowa II godz. 9.15  - wyjazd  ze Szwaderek 11.00

Grupa VI  wyjazd autokarem z Kortowa II godz. 10.15  - wyjazd  ze Szwaderek 12.00

Grupa IV  wyjazd autokarem z Kortowa II godz. 11.40  - wyjazd  ze Szwaderek 13.40

 

20.04.2018 r. (piątek):

Grupa II  wyjazd autokarem z Kortowa II  godz. 9.00  - wyjazd  ze Szwaderek 11.00

Grupa III wyjazd autokarem z Kortowa II godz. 10.00  - wyjazd  ze Szwaderek 12.00

Grupa I wyjazd autokarem z Kortowa II godz. 11.00  - wyjazd  ze Szwaderek 13.00

Stroje ochronne otrzymacie Państwo po dotarciu do Szwaderek.

Wchodzimy na produkcję, więc proszę pamiętać, by nie mieć: biżuterii, zegarków, telefonów komórkowych, pomalowanych paznokci, itp.

                                                                                                                     dr M. Gomółka-Pawlicka

06.04.2018 | Ogłoszenie dla Studentów V Roku

Wyjazd do Gospodarstwa w Bałdach – Higiena Mleka

 

Czwartek 12 kwietnia 2018 r.

Grupa 2 – wyjazd o godzinie 7.45 – powrót o 10.00

Grupa 1 – wyjazd o godzinie 9.00 – powrót 11.15

Grupa 7 – wyjazd o godzinie 10.15 – powrót 12.30

Grupa 3 – wyjazd o godzinie 11.30 – powrót 13.30

 

Piątek 13 kwietnia 2018 r.

Grupa 6 – wyjazd o godzinie 7.45 – powrót o 10.00

Grupa 4 – wyjazd o godzinie 9.00 – powrót o 11.15

Grupa 5 – wyjazd o godzinie 10.15 – powrót 12.30

 

Autokar będzie podstawiony na dużym parkingu za Centrum Konferencyjnym – Kortowo II.

 

Proszę o zabranie czystych fartuchów i ubioru odpowiedniego do warunków atmosferycznych.

 

 

 

                                                                       Dr Agnieszka Wiszniewska-Łaszczych

 

28.03.2018 | Ogłoszenie dla Studentów V Roku

Uwaga Studenci V roku

Kolokwium z przedmiotu „Higiena mleka” odbędzie się w czwartek 29 kwietnia 2018 roku

w sali ćwiczeniowej F20 w następujących godzinach:

7.45  -  grupa 3

8.45  -  grupa 2

9.25  -  grupa 6

10.00  -  grupa 1

10.45  -  grupa 5

11.45  -  grupa 7

12.30  -  grupa 4

27.03.2018 | Dla Studentów V Roku

     Uprzejmie Państwa informuję, że w związku z ogłoszeniem przez Pana Rektora 29 kwietnia 2018r. (tj. w czwartek) od godz. 13.00 tzw. godzin rektorskich, Studenci z Grupy IV mogą dołączyć (po 3 - 4 osoby) do innych grup, Z WYJĄTKIEM GRUPY II (tj. mającej zajęcia w środę rano).

 

Ponadto informuję, że KOLOKWIUM z przedmiotu Higiena Produktow Pochodzenia Zwierzęcego odbędzie się w czwartek 5 kwietnia, w godzinach podanych poniżej. Natomiast w środę 4 kwietnia w godz. 10.00 - 11.30 będą miały miejsce dodatkowe konsultacje.

 Godziny KOLOKWIUM:

Grupa 2   godz. 10.00 – 10.40

Grupa 5   godz. 10.40 – 11.20

Grupa 6   godz. 11.20 -12.00

Grupa 3   godz. 12.00-12.40

Grupa 4   godz. 12.40-13.20

Grupa 7  godz. 13.20 – 14.00

Grupa 1  godz. 14.00- 14.40

     

                                                                                                                                               dr M. Gomółka-Pawlicka

22.03.2018 | Ogłoszenie dla Studentów III Roku

Konsultacje dr Joanny Wojtackiej w dniu 26.03.2018 r. nie odbędą się. Zaliczenie ćwiczeń w tym tygodniu można uzyskać w przerwie między ćwiczeniami, we wtorek i w środę (27-28.03.2018 r.), sala 24.

26.02.2018 | Dla Studentów V Roku

Uprzejmie proszę o zapoznanie się (przed następnymi ćwiczeniami z przedmiotu Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego ) z treścią Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 543/2008 wprowadzajacego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporzadzenia Rady (WE) nr1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego(marketing standards for poultry meat),

oraz z podpiętymi pod ogłoszenie załącznikami, dotyczącymi poprzednich ćwiczeń - czyli jaj spożywczych.

dr M. Gomółka-Pawlicka

Pliki

Dla Studentów V Roku

Dla Studentów V Roku

Dla Studentów V Roku

Dla Studentów V Roku

23.02.2018 | Dla Studentów V Roku

     Uprzejmie Państwa informuję, że dzisiejsze konsultacje zostają wyjątkowo przeniesione na dzień 26. 02.2018r.                 (tj. na poniedziałek ) godz. 10.00 - 11.30. W ważnych sprawach proszę kontaktować się telefonicznie.

                                                                                                                                   dr n.wet. Małgorzata Gomółka-Pawlicka

09.10.2013 | Dla studentów IV i V roku - KOŁO NAUKOWE HIGIENISTÓW ŻYWNOŚCI

     Serdecznie zapraszam Studentów IV i V roku do uczestnictwa w zajęciach Koła Naukowego Higienistów Żywności, istniejącym przy Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM  w Olsztynie. Tematyką działalności koła będzie: analityka mikrobiologiczna, zwłaszcza metody biologii molekularnej, zastosowanie testów Elisa oraz prób biologicznych. Planowane są  też wyjazdy  w teren, zajęcia w zakładach przetwórstwa spożywczego itp. Realizowane będą również badania naukowe, których wyniki zostaną przedstawione podczas konferencji i seminariów kół naukowych.

Dr Beata Wysok