Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Ogłoszenia

25.04.2017 | Ogłoszenie dla Studentów V Roku

Uprzejmie informuję, że najbliższe zajęcia z przedmiotu „Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego” mają charakter ćwiczeń terenowych i odbędą się 4 maja 2017 r.  na terenie Gospodarstwa Rybackiego  w Szwaderkach.

Studenci poszczególnych grup proszeni są o punktualne stawienie się w następujących godzinach:

  8.00   Grupy: II i VIII
  9.00  Grupy: I i VI
10.00  Grupy: III i IV
11.00  Grupy: V i VII

Zbiórka przy sklepie przyzakładowym.

Proszę, by każdy student miał ze sobą jednorazowy strój ochronny: czepek, fartuch z rękawami (ewentualnie kombinezon) i wysokie foliowe ochraniacze na obuwie (oraz maseczka na wąsy i brodę), będący warunkiem wejścia na teren gospodarstwa. Przypominam też, że posiadanie biżuterii, zegarka, lakieru na paznokciach, a także obuwia, które powoduje niszczenie ochraniaczy podczas przemieszczania się jest niedopuszczalne.

dr wet. Małgorzata Gomółka-Pawlicka

12.04.2017 | Ogłoszenie dla Studentów V Roku

 Uprzejmie Państwa informuję, że ćwiczenia terenowe w Miodach Mazurskich odbędą się w środę 19 kwietnia 2017r. w następujących godzinach:

  9.00   Grupa VI

  9.30  Grupa I

10.00  Grupa II

10.30  Grupa V

11.00  Grupa III

11.30  Grupa IV

12.00  Grupa VII

12.30  Grupa VIII

Przypominam, że na ćwiczenia obowiązuje Państwa czepek i fartuch jednorazowy (nie kombinezon!),   maseczka (dla osób, których to dotyczy) oraz książeczka zdrowia.

Samowolna zmiana grup nie będzie akceptowana. Możliwa jest zamiana "głowa za głowę", pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o tym fakcie w godzinach konsultacji (może być nawet telefonicznie ale również wyłącznie w godzinach konsultacji).

                                                                                   

                                                                         UWAGA!

W czwartek 20 kwietnia 2017r. grupy „czwartkowe” mają ćwiczenia laboratoryjne zamiast 13 kwietnia.

 

KOLOKWIUM POPRAWKOWE odbędzie się 19 kwietnia o godzinie 14.00.

 

                                                                                            

                                                                                                                                             dr Małgorzata Gomółka-Pawlicka

03.04.2017 | Dla Studentów V Roku - KOLOKWIUM

Uprzejmie Państwa informuję, że KOLOKWIUM z przedmiotu Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego odbędzie się w dniach 5 i 6 kwietnia 2017r. w następujących godzinach:

środa 5 kwietnia

10.15  Grupa III

10.45  Grupa I

15.15  Grupa II

15.45  Grupa IV

 

czwartek  5 kwietnia

10.15  Grupa VI

10.45  Grupa V

15.15  Grupa VIII

15.45  Grupa VII

Przypominam Państwu, że samowolna zamiana grup nie będzie akceptowana. Możliwa jest zamiana "głowa za głowę", pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o tym fakcie w godzinach konsultacji (może być nawet telefonicznie ale również wyłacznie w godzinach konsultacji).

 

Ponadto prosze Starościnę o zgłoszenie się celem ustalenia szczegółów dotyczących ćwiczeń terenowych w Miodach Mazurskich.

dr wet. M. Gomółka-Pawlicka

 

27.03.2017 | Dla Studentów V Roku

Uprzejmie Państwa informuję, że w dniu 28 marca 2017r. ulegną zmianie godziny konsultacji;  w tym dniu wyjątkowo konsultacje rozpoczną się o godzinie 10.00 i będą trwały do 11.30.

Przypominam też, że na najbliższe ćwiczenia z przedmiotu "Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego",  dotyczace warunków transportu żywności, obowiązuje Państwa znajomość najnowszej wersji Umowy ATP.

dr  M. Gomółka-Pawlicka

05.01.2017 | Ogłoszenie dla Studentów IV Roku

Ogłoszenie dla Studentów IV Roku

 

Zajęcia terenowe z przedmiotu „Higiena zwierząt rzeźnych” zostaną przeprowadzone w dniu 11 stycznia 2017 r. (środa) dla poszczególnych grup w następujących godzinach:

 

 

8.00 -      8.40      grupa 1

8.40 -      9.20      grupa 7

9.20 –   10.00      grupa 5

10.00 – 10.40      grupa 6

10.40 – 11.20      grupa 2

11.20 – 12.00      grupa 3

12.00 – 12.40      grupa 4

 

Zajęcia odbędą się w zakładzie ŁUKOSZ  sp z.o.o. Polskie Mięso i Wędliny           14 – 100 Ostróda Lubajny 45.

02.01.2017 | Dla Studentów IV Roku

 

   Uprzejmie informuję, że na ćwiczenia pt. „Transport i badanie przedubojowe drobiuobowiązuje znajomość następującego materiału:

 

1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

 Załącznik III. Sekcja II.  Mięso drobiu ..  str37-45.

 

2. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

  Załącznik 1

Sekcja 1. Rozdział II. Zadania w zakresie inspekcji. Str. 87 – 89.

Sekcja 2. Działania pokontrolne.  Str. 90-93.

Sekcja 4.  Wymagania szczególne. Rozdział V Drób str.  103-105.

 

3. Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

 

Natomiast na ćwiczenia pt. "Dziczyzna i zwierzeta łowne" obowiązuje znajomość następującego materiału:

 

1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

 Załącznik III. Sekcja IV.  Mięso zwierząt łownych. str. 42-45.

 

1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

  Załącznik 1

Sekcja 1. Rozdział II. Zadania w zakresie inspekcji. Str. 87 – 89.

Sekcja 2. Działania pokontrolne.  Str. 90-93.

Sekcja 4.  Wymagania szczególne. Rozdział VII. Zwierzęta dzikie utrzymywane przez człowieka. Str. 106.

Rozdział VIII. Zwierzęta łowne. Str. 106-107.

 

Prof. dr hab. Mieczysław Radkowski

30.11.2016 | Dla Studentów V Roku

      Uprzejmie proszę o zapoznanie się przed najbliższymi ćwiczeniami (tj. 1 i 2 grudnia 2016) z materiałami dotyczącymi analizy sensorycznej żywności,  zamieszczonymi w pliku podpiętym pod tym ogłoszeniem.

Jednocześnie bardzo Państwa proszę o powstrzymanie się od spożywania posiłków, picia napojów i palenia na    1 godzinę przed przyjściem na ćwiczenia w dniach 1 i 2 grudnia 2016r., oraz od spożywania alkoholu w przeddzień zajęć, a także od używania w dniu zajęć kosmetyków typu perfumy, dezodoranty o silnym zapachu, błyszczyki i pomadki smakowe.

Przypominam, że aby otworzyc plik trzeba być zalogowanym.

                                                                                                                                   dr wet. Małgorzata Gomółka-Pawlicka

Pliki

Analiza sensoryczna żywności

29.11.2016 | Dla Studentów IV Roku

 

Uprzejmie informuję, że na ćwiczenia pt. „Badanie poubojowe tuszy i narządów wewnętrznych bydła obowiązuje znajomość następującego materiału:

 1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Sekcja 1. Rozdział II. Zadania w zakresie inspekcji. Badanie weterynaryjne poubojowe. Str. 26 – 27.

Sekcja 2. Działania pokontrolne. Rozdział I. Powiadomienie o wynikach badania. Str. 29-33.

\Sekcja 2. Rozdział V. Decyzje w sprawie mięsa. Str.  33-35.

Sekcja 3. Rozdział IX. Zagrożenia szczególne,. Str. 56-58.

Sekcja4. Wymagania szczególne. Rozdział 1.: Bydło domowe str. 43-45.

  Rozdział II. Owce i kozy. Str. 45-46.

2. Wytyczne dla organów Inspekcji Weterynaryjnej określające zasady postępowania z materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w rzeźniach i zakładach rozbioru Nr GIWbż-500-2/2014. Główny Inspektorat Weterynarii 2014.

 Prof. M. Radkowski

29.11.2016 | Dla Studentów IV Roku

 

Uprzejmie informuję, ze na kolokwium w dniu 6-7.12. 2016. obowiązuje znajomość następującego materiału:

 

 Nadzór sanitarno -weterynaryjny na terenie żywca w uboju zwierząt.

 

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Załącznik II. Sekcja III.
 Informacje.

dotyczące łańcucha pokarmowego, str.  26 – 28.

 

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Zadania w zakresie inspekcji.  A. Informacje dotyczące łańcucha pokarmowego str.24-26, 48-49.

 

 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

 

Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWbź-500-1/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r.

 w sprawie nadzoru nad ubojem świń, bydła, kur lub kurcząt i indyków w rzeźniach.

 

Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbż-500-4/12 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt,  dziennika badania poubojowego mięsa,  dziennika badania przedubojowego drobiu, dziennika badania poubojowego mięsa drobiowego,  dziennika oględzin nieoskórowanych tusz zwierząt łownych oraz dziennika badania mięsa pozyskanego w wyniku odstrzału zwierząt łownych.

 Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.420/AW-1/10

z dnia 12 stycznia 2010 r.  sprawie postępowania przy przeprowadzaniu kontroli
w rzeźniach pod względem dobrostanu zwierząt oraz  raportowania o przeprowadzonych w tym zakresie kontrolach.

 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 219/2014  z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające  załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szczególnych wymagań dotyczących badania poubojowego świń domowych. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2014. L 69/99.

 Ustawa  z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. Dz. U.  z 2006 r. Nr. 17. poz. 127. Art. 9, Art. 11. i Art. 17.

      

 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

 Sekcja 1. Rozdział II. Zadania w zakresie inspekcji. Badanie weterynaryjne poubojowe. Str. 26-28.

 Sekcja IV. Wymagania szczególne. Rozdział 1.: Bydło domowe str. 43-45.

 

Wytyczne dla organów Inspekcji Weterynaryjnej określające zasady postępowania z materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w rzeźniach i zakładach rozbioru Nr GIWbż-500-2/2014. Główny Inspektorat Weterynarii .

 

 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Sekcja 1. Rozdział II. Badanie weterynaryjne poubojowe. Str. 26 – 27.

Sekcja 2. Działania pokontrolne. Rozdział I. Powiadomienie o wynikach badania. Str. 29-33.

\Sekcja 2. Rozdział V. Decyzje w sprawie mięsa. Str.  33-35.

Sekcja 3. Rozdział IX. Zagrożenia szczególne,. Str. 56-58.

Sekcja4. Wymagania szczególne.

 Rozdział II. Owce i kozy. Str. 45-46.

 

 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

 

 Prof. Mieczysław Radkowski

23.11.2016 | Dla Studentów IV Roku

UWAGA dotyczy zajęć terenowych w dniu 24.11.2016 r.

Ćwiczenia dla każdej grupy będą się rozpoczynały pół godziny później niż były zaplanowane!!!!!!

 

                                                                                                                                          dr Małgorzata Gomółka-Pawlicka