Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Ogłoszenia

15.11.2021 | Dla Studentów V Roku

Uprzejmie Państwa informuję, że w dniu dzisiejszym (tj. 15 listopada 2021r.) nie odbędą się dodatkowe wieczorne konsultacje zdalne. 

Ponadto, bardzo proszę każdego Studenta o przyniesienie ze sobą na najbliższe ćwiczenia z przedmiotu  Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego  (17, 18 i 19 listopada 2021r.) 4 arkuszy badań i kubka jednorazowego na wodę. Wzory arkuszy badań do kserowania przekazałam przez Starostę Roku.

dr Małgorzata Gomółka-Pawlicka   

23.11.2020 | Dla Studentów V Roku Wydz. Med. Wet.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z 3 metodami badania świeżości tłuszczów zwierzęcych, zamieszczonymi w załącznikach. Znajomość tych metod obowiązuje Państwa na najbliższe ćwiczenia. Ponadto proszę przeczytać fragment rozdziału "Tłuszcze zwierzęce", dotyczący rozkładu tłuszczów (str. 239 - 248) z podręcznika "ZWIERZĘTA RZEŹNE I MIĘSO - ocena i higiena", autorstwa Edmunda K. Prosta. 

dr Małgorzata Gomółka-Pawlicka

Pliki

Oznaczanie liczby nadtlenków

Oznaczanie liczby kwasowej

Wykrywanie obecności aldehydu epihydrynowego

Schemat procesów rozkładczych tłuszczów

11.11.2020 | Dla Studentów V Roku Wydz. Med. Wet.

Uprzejmie informuję, że KOD dostępu na KOLOKWIUM z przedmiotu Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcęcego dla Grup czwartkowych i piątkowych posiada Pani Agnieszka - Państwa Starościna.

Kolokwium jest ustne, więc bardzo proszę o sprawdzenie sprawności działania kamerek i mikrofonów, oraz punktuale dołączenie do ZESPOŁU. Powodzenia.

M. Gomółka-Pawlicka

25.10.2020 | Dla studentów V Roku - Ćwiczenia 26 - 30 października 2020

Uprzejmie Państwa proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej załącznikami.

Arkusze badań należy wydrukować i przynieść ze sobą na najbliższe ćwiczenia. Bardzo proszę, by na 45 minut przed rozpoczęciem zajęć nie spożywali państwo pokarmów, nie pili płynów innych niż woda i nie palili papierosów. Pozwoli to Państwu na lepsze rozpoznawanie podstawowych smaków, które przewidziane jest na tych zajęciach, obok wielu innych testów dotyczących kondycji Państwa zmysłów.

Z góry dziękuję :)  

dr Małgorzata Gomółka-Pawlicka

Pliki

Dla studentów V Roku - Ćwiczenia 26 - 30 października 2020

Dla studentów V Roku - Ćwiczenia 26 - 30 października 2020

Dla studentów V Roku - Ćwiczenia 26 - 30 października 2020

Dla studentów V Roku - Ćwiczenia 26 - 30 października 2020

Dla studentów V Roku - Ćwiczenia 26 - 30 października 2020

Dla studentów V Roku - Ćwiczenia 26 - 30 października 2020

Dla studentów V Roku - Ćwiczenia 26 - 30 października 2020

Dla studentów V Roku - Ćwiczenia 26 - 30 października 2020

Dla studentów V Roku - Ćwiczenia 26 - 30 października 2020

27.03.2020 | Dla Studentów IV Roku i V Roku

Szanowni Państwo!

Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora UWM Nr 37/ 2020 uprzejmie informuję, że istnieje możliwość konsultacji pracowników KWOZP ze Studentami i doktorantami.

Konsultacje odbywają się w formie zdalnej, z wykluczeniem możliwości bezpośredniego kontaktu.

Forma konsultacji:

pytanie na odres poczty elektronicznej UWM do poszczególnych prowadzących zajęcia z danego przedmiotu w dotychczasowych godzinach konsultacji.

Materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów znajdują się w zakładkach przedmiotów.

 

Kierownik Katedry Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Prof. dr hab. Joanna Szteyn

20.03.2020 | Dla Studentów IV Roku i V Roku

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego w kraju i nie odbywania się zajęć dydaktycznych w planowanych terminach, pracownicy Katedry WOZP będą zamieszczać raz w tygodniu materiały dla Studentów IV i V Roku z wykładów i ćwiczeń. Prosimy Studentów o systematyczne zapoznawanie się z materiałami i przyswojenie wiedzy.

Jednocześnie informujemy, ze po przywróceniu zajęć dydaktycznych, pierwsze ćwiczenia z danego przedmiotu będą przeznaczone na pisemne sprawdzenie wiedzy Studentów w podanym zakresie.

Informacja ta dotyczy przedmiotów:

Higiena Zwierząt Rzeźnych i Mięsa

Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego

Higiena Mleka.

 

Kierownik Katedry Weterynarujnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Prof. dr hab. Joanna Szteyn

05.03.2020 | Dla Studentów IV Roku - Spotkanie w sprawie Praktyki w Inspekcji po IV roku

Uprzejmie informuję, że spotkanie ze Studentami  IV Roku Wydziału Med. Wet. w sprawie praktyk wakacyjnych odbędzie się dzisiaj , tj. 5 marca 2020 w Auli im. Prof. Janowskiego o godzinie 17.45. Serdecznie Państwa zapraszam.

Jednocześnie informuję Państwa, że w związku z ww spotkaniem, najbliższe konsultacje (tj. we wtorek 10 marca 2020) zostają skrócone do jednej godziny i odbędą się w godzinach 13.00 - 14.00. Osoby, które nie odebrały umów o praktyki, otrzymają je podczas dzisiejszego spotkania.

                                                                                                          dr n. wet. Małgorzata Gomółka-Pawlicka

05.03.2020 | UWAGA IV i V Rok - ZMIANA GODZIN KONSULTACJI

     Uprzejmie Państwa informuję, że w związku z planowanym na dzisiaj spotkaniem z IV Rokiem w sprawie praktyk wakacyjnych, konsultacje w najbliższy wtorek, tj. 10 marca 2020 zostają skrócone do jednej godziny i odbędą się w godzinach 13.00 - 14.00.

                                                                                                 dr n. wet. Małgorzata Gomółka-Pawlicka

17.01.2020 | Kolokwium IV Rok Higiena Zwierzat Rzeźnych i Mięsa

   Uprzejmie Państwa informuję, że kolokwium z przedmiotu z przedmiotu Higiena Zwierząt Rzeźnych i Mięsa odbędzie się we wtorek 21 stycznia 2020 w następujących godzinach:

8.30    III

9.15    V

10.00  VII

10.45  IV

11.45  VIII

12.30   II

13.30   I

14.15   VI

                                                                                                                                      dr M. Gomółka-Pawlicka

30.09.2019 | OFERTA FAKULTETÓW DLA STUDENTÓE VI ROKUE

Ogłoszenie jest dedykowane Studentom VI Roku Wydziału Medycyny  Weterynaryjnej.

Uprzejmie Państwa zapraszamy do uczestnictwa w przedmiotach fakultatywnych, oferowanych w tym semestrze przez naszą Katedrę.

Przygotowaliśmy dla Państwa trzy interesujące przedmioty, których nazwy i osoby odpowiedzialne za ich realizację podano poniżej.

ANALIZA  SENSORYCZNA  ŻYWNOŚCI 

(dr Małgorzata Gomółka-Pawlicka)


HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO POLSKIEJ ŻYWNOŚCI TRADYCYJNEJ

(dr Joanna Wojtacka i dr Małgorzata Gomółka-Pawlicka)

SYSTEMY  ZAPENIENIA  JAKOŚCI  ŻYWNOŚCI

(prof. dr hab. Joanna Szteyn i dr Agnieszka Wiszniewska).