Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Ogłoszenia

27.03.2018 | Dla Studentów V Roku

     Uprzejmie Państwa informuję, że w związku z ogłoszeniem przez Pana Rektora 29 kwietnia 2018r. (tj. w czwartek) od godz. 13.00 tzw. godzin rektorskich, Studenci z Grupy IV mogą dołączyć (po 3 - 4 osoby) do innych grup, Z WYJĄTKIEM GRUPY II (tj. mającej zajęcia w środę rano).

 

Ponadto informuję, że KOLOKWIUM z przedmiotu Higiena Produktow Pochodzenia Zwierzęcego odbędzie się w czwartek 5 kwietnia, w godzinach podanych poniżej. Natomiast w środę 4 kwietnia w godz. 10.00 - 11.30 będą miały miejsce dodatkowe konsultacje.

 Godziny KOLOKWIUM:

Grupa 2   godz. 10.00 – 10.40

Grupa 5   godz. 10.40 – 11.20

Grupa 6   godz. 11.20 -12.00

Grupa 3   godz. 12.00-12.40

Grupa 4   godz. 12.40-13.20

Grupa 7  godz. 13.20 – 14.00

Grupa 1  godz. 14.00- 14.40

     

                                                                                                                                               dr M. Gomółka-Pawlicka

26.02.2018 | Dla Studentów V Roku

Uprzejmie proszę o zapoznanie się (przed następnymi ćwiczeniami z przedmiotu Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego ) z treścią Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 543/2008 wprowadzajacego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporzadzenia Rady (WE) nr1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego(marketing standards for poultry meat),

oraz z podpiętymi pod ogłoszenie załącznikami, dotyczącymi poprzednich ćwiczeń - czyli jaj spożywczych.

dr M. Gomółka-Pawlicka

Pliki

Dla Studentów V Roku

Dla Studentów V Roku

Dla Studentów V Roku

Dla Studentów V Roku

23.02.2018 | Dla Studentów V Roku

     Uprzejmie Państwa informuję, że dzisiejsze konsultacje zostają wyjątkowo przeniesione na dzień 26. 02.2018r.                 (tj. na poniedziałek ) godz. 10.00 - 11.30. W ważnych sprawach proszę kontaktować się telefonicznie.

                                                                                                                                   dr n.wet. Małgorzata Gomółka-Pawlicka

09.10.2013 | Dla studentów IV i V roku - KOŁO NAUKOWE HIGIENISTÓW ŻYWNOŚCI

     Serdecznie zapraszam Studentów IV i V roku do uczestnictwa w zajęciach Koła Naukowego Higienistów Żywności, istniejącym przy Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM  w Olsztynie. Tematyką działalności koła będzie: analityka mikrobiologiczna, zwłaszcza metody biologii molekularnej, zastosowanie testów Elisa oraz prób biologicznych. Planowane są  też wyjazdy  w teren, zajęcia w zakładach przetwórstwa spożywczego itp. Realizowane będą również badania naukowe, których wyniki zostaną przedstawione podczas konferencji i seminariów kół naukowych.

Dr Beata Wysok