Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Ogłoszenia

26.02.2021 | Ogłoszenie dla Studentów IV Roku

OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW IV ROKU

Na ćwiczenia praktyczne „Poubojowe badania pomocnicze”, które odbędą się dn. 03.03.2021 r., 31.03.2021 r., 05.05.2021 r. obowiązuje teoretyczne przygotowanie z tematyki związanej z odchyleniami jakościowymi mięsa, ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń smakowo-zapachowych i zmian zabarwienia.
Źródło: Edmund Prost „Higiena mięsa”

Na zajęcia praktyczne należy przynieść długopis i wydrukować załączone materiały.

 

dr n. wet. Joanna Wojtacka

 

Pliki

Tabela 1

26.02.2021 | Ogłoszenie dla Studentów IV Roku

Na ćwiczenia praktyczne „Wykrywanie pozostałości substancji hamujących w żywności”, które odbędą się dn. 04.03.2021 r., 08.04.2021 r., 06.05.2021 r. obowiązuje teoretyczne przygotowanie.
 

Źródło: I N S T R U K C J A GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWpr 02010-8/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

Punkt IV – zakres badań

Punkt V – rodzaj i wielkość próbek

Punkt VI D – pobieranie próbek

Punkt IX – sposób dokumentowania wykonywanych czynności

 

Na zajęcia praktyczne należy przynieść długopis i wydrukować załączone materiały.

 

dr n. wet. Joanna Wojtacka

Pliki

Protokół

18.12.2020 | Zmiana organizacji zajęć dla V Roku

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana organizacji zajęć dla Studentów V Roku. Harmonogram zajęć przedstawiam poniżej:

06-08.01.2021 – on-line

13-15.01.2021 – on-line

20-22.01.2021 – zajęcia praktyczne na miejscu – zgodnie z planem.

 

dr n. wet. Beata Wysok

07.12.2020 | Ogłoszenie dla Studentów V Roku

W załączeniu przekazuję materiały do praktycznej części tematu "Wymagania sanitarno-weterynaryjne dla mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych. Mięso oddzielone mechanicznie", która będzie realizowana w dniach 9-11.12.2020 r.
Proszę aby każdy student miał ze sobą własną wydrukowaną wersję.
Przypominam o konieczności przygotowania teoretycznego do zajęć (obowiązuje materiał omówiony na zajęciach zdalnych z tego tematu).

dr n.wet. Joanna Wojtacka

Pliki

Tabela 4

Tabela 3

01.12.2020 | Ogłoszenie dla Studentów V Roku

W załączeniu przekazuję materiały dydaktyczne do tematu "Wymagania sanitarno-weterynaryjne dla mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych. Mięso oddzielone mechanicznie". Proszę o wydrukowanie/zgranie załączonych materiałów.

dr n. wet. Joanna Wojtacka

Pliki

Tabela 2

Tabela 1

Materiały dydaktyczne_Mięso mielone

23.11.2020 | Dla Studentów V Roku Wydz. Med. Wet.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z 3 metodami badania świeżości tłuszczów zwierzęcych, zamieszczonymi w załącznikach. Znajomość tych metod obowiązuje Państwa na najbliższe ćwiczenia. Ponadto proszę przeczytać fragment rozdziału "Tłuszcze zwierzęce", dotyczący rozkładu tłuszczów (str. 239 - 248) z podręcznika "ZWIERZĘTA RZEŹNE I MIĘSO - ocena i higiena", autorstwa Edmunda K. Prosta. 

dr Małgorzata Gomółka-Pawlicka

Pliki

Oznaczanie liczby nadtlenków

Oznaczanie liczby kwasowej

Wykrywanie obecności aldehydu epihydrynowego

Schemat procesów rozkładczych tłuszczów

23.11.2020 | Ogłoszenie dla Studentów V Roku

W zawiązku ze zmianą organizacji zajęć przesyłam w załączeniu harmonogram ćwiczeń z przedmiotu Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego.

dr n wet. Beata Wysok

Pliki

Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego

11.11.2020 | Dla Studentów V Roku Wydz. Med. Wet.

Uprzejmie informuję, że KOD dostępu na KOLOKWIUM z przedmiotu Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcęcego dla Grup czwartkowych i piątkowych posiada Pani Agnieszka - Państwa Starościna.

Kolokwium jest ustne, więc bardzo proszę o sprawdzenie sprawności działania kamerek i mikrofonów, oraz punktuale dołączenie do ZESPOŁU. Powodzenia.

M. Gomółka-Pawlicka

02.11.2020 | Ogłoszenie dla Studentów V Roku

W załączeniu przekazuję materiały dydaktyczne do tematu  "Produkcja kolagenu i żelatyny – wymagania sanitarno-weterynaryjne.". Proszę o wydrukowanie załączonych materiałów.

dr n. wet. Agnieszka Wiszniewska-Łaszczych

Pliki

Materiały dydaktyczne_kolagen i żelatyna

25.10.2020 | Dla studentów V Roku - Ćwiczenia 26 - 30 października 2020

Uprzejmie Państwa proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej załącznikami.

Arkusze badań należy wydrukować i przynieść ze sobą na najbliższe ćwiczenia. Bardzo proszę, by na 45 minut przed rozpoczęciem zajęć nie spożywali państwo pokarmów, nie pili płynów innych niż woda i nie palili papierosów. Pozwoli to Państwu na lepsze rozpoznawanie podstawowych smaków, które przewidziane jest na tych zajęciach, obok wielu innych testów dotyczących kondycji Państwa zmysłów.

Z góry dziękuję :)  

dr Małgorzata Gomółka-Pawlicka

Pliki

Dla studentów V Roku - Ćwiczenia 26 - 30 października 2020

Dla studentów V Roku - Ćwiczenia 26 - 30 października 2020

Dla studentów V Roku - Ćwiczenia 26 - 30 października 2020

Dla studentów V Roku - Ćwiczenia 26 - 30 października 2020

Dla studentów V Roku - Ćwiczenia 26 - 30 października 2020

Dla studentów V Roku - Ćwiczenia 26 - 30 października 2020

Dla studentów V Roku - Ćwiczenia 26 - 30 października 2020

Dla studentów V Roku - Ćwiczenia 26 - 30 października 2020

Dla studentów V Roku - Ćwiczenia 26 - 30 października 2020