Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Ogłoszenia

26.02.2018 | Dla Studentów V Roku

Uprzejmie proszę o zapoznanie się (przed następnymi ćwiczeniami z przedmiotu Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego ) z treścią Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 543/2008 wprowadzajacego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporzadzenia Rady (WE) nr1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego(marketing standards for poultry meat),

oraz z podpiętymi pod ogłoszenie załącznikami, dotyczącymi poprzednich ćwiczeń - czyli jaj spożywczych.

dr M. Gomółka-Pawlicka

Pliki

Dla Studentów V Roku

Dla Studentów V Roku

Dla Studentów V Roku

Dla Studentów V Roku

23.02.2018 | Dla Studentów V Roku

     Uprzejmie Państwa informuję, że dzisiejsze konsultacje zostają wyjątkowo przeniesione na dzień 26. 02.2018r.                 (tj. na poniedziałek ) godz. 10.00 - 11.30. W ważnych sprawach proszę kontaktować się telefonicznie.

                                                                                                                                   dr n.wet. Małgorzata Gomółka-Pawlicka

09.10.2013 | Dla studentów IV i V roku - KOŁO NAUKOWE HIGIENISTÓW ŻYWNOŚCI

     Serdecznie zapraszam Studentów IV i V roku do uczestnictwa w zajęciach Koła Naukowego Higienistów Żywności, istniejącym przy Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM  w Olsztynie. Tematyką działalności koła będzie: analityka mikrobiologiczna, zwłaszcza metody biologii molekularnej, zastosowanie testów Elisa oraz prób biologicznych. Planowane są  też wyjazdy  w teren, zajęcia w zakładach przetwórstwa spożywczego itp. Realizowane będą również badania naukowe, których wyniki zostaną przedstawione podczas konferencji i seminariów kół naukowych.

Dr Beata Wysok