Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Ogłoszenia

27.09.2019 | ZALICZANIE PRAKTYKI w INSEKCJI po IV i V Roku

OGŁSZENIE DOTYCZY STUDENTÓW OBYDWU ROCZNIKÓW, KTÓRE ODBYŁY PRAKTYKI W INSPEKCJI

Uprzejmie Państwa informuję, że zaliczanie Praktyki w Inspekcji będzie możliwe w następujących terminach:

poniedziałek (30.09.2019r.) godz.:  10.00 - 14.00

wtorek.           (10.2019r.)      godz.:  12.00  - 14.00

oraz od środy (2.10.2019r.)  do piątku (4.10.2019r.) w godzinach: 9.00 - 14.00

poniedziałek (7.10.2019r.)  godz. 9.00 - 14.00.

Bardzo proszę, by w podanych wyżej terminach w pierwszej kolejności zgłaszały się Osoby ubiegajace się o stypendium.

Natomiast w kolejnych dniach, tj. od wtorku (8.10.2019r.) do piątku (11.10.2019r.) również możecie Państwo zaliczać praktyki w godzinach: 9.00 - 14.00.

M. Gomółka-Pawlicka

03.09.2019 | EGAZAMIN POPRAWKOWY - HIGIENA ZWIERZĄT RZEŹNYCH I MIĘSA

Uprzejmie Państwa informuję, że EGZAMIN POPRAWKOWY z przedmiotu Higiena Zwierząt Rzeźnych i Mięsa odbędzie się dnia 6 września 2019r. (tj. w piątek), o godzinie 9.00 w sali ćwiczeń Katedry Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego.

Prof. dr hab. Joanna Szteyn

03.09.2019 | EGZAMIN POPRAWKOWY - HIGIENA PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Uprzejmie Państwa informuję, że EGZAMIN POPRAWKOWY z przedmiotu HiGIENA PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO odbędzię się dnia 6 września 2019r. (tj. w piątek), o godz. 10.00 w Sali ćwiczeń Katedry Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego.

Prof. dr hab. Joanna Szteyn

23.04.2019 | Dla studentów V Roku

Uprzejmie informuję, że na najbliższe ćwiczenia (tj. 24/25 kwietnia 2019r.) z przedmiotu Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego obowiązuje Państwa znajomość następującego materiału z Rozporządzenia 853/2004 (WE): 

1) Sekcja VII (ŻYWE MAŁŻE)

2) Sekcja VIII (PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA).

M. Gomółka-Pawlicka

15.04.2019 | Dla studentów V Roku KOLOKWIUM POPRAWKOWE -

Uprzejmie informuję, że kolokwium poprawkowe z przedmiotu Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego odbędzie się we wtorek 16 kwietnia 2019r.  o godzinie 12.00.

Bardzo proszę by osoby, które chcą usprawiedliwić nieobecność na I terminie kolokwium, posiadały we wtorek przy sobie usprawiedliwienie.

M. Gomółka-Pawlicka

29.03.2019 | Dla studentów V Roku

Uprzejmie informuję, że kolokwium z przedmiotu Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego odbędzie się w dniach 3 - 4 kwietnia, w następujących godzinach:

Środa 3 kwietnia:

 9.30   Grupa  III

10.45  Grupa   I

14.30  Grupa   IV

15.45  Grupa   II

Czwartek  4 kwietnia :

  9.30   Grupa  VII

10.45   Grupa  VI

13.15   Grupa  V

                                                                                                                                                       M. Gomółka-Pawlicka

 

26.03.2019 | Dla Studentów V Roku

Uprzejmie proszę o zapoznanie się przed najbliższymi ćwiczeniami (Znakowanie żywności i opakowania) z treścią Rozporzadzenia Nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 listopada 2011 r.(Dz. U. L. 304 z 22.11.2011, s. 18) w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Ponadto przypominam o przyniesieniu na ćwiczenia opakowań po żywności zwierzęcego pochodzenia.

Zachęcam też Państwa do zapoznania sie z przystępnie napisanym opracowaniem dotyczącym wymagań w zakresie znakowania produktów spożywczych, które znajdziecie Państwo pod adresem zamieszczonym poniżej:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii3JTOxZ_hAhVlpYsKHWhGAHYQFjADegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cdr.gov.pl%2Fimages%2Fwydawnictwa%2F2015%2F2015-WYMAGANIA-W-ZAKRESIE-ZNAKOWANIA-PRODUKTOW-SPOZYWCZYCH.pdf&usg=AOvVaw020ZvXF-NXG11TwJBb2Xcn

                                                                                                               M. Gomółka-Pawlicka

26.11.2018 | Dla Studentów IV Roku - wyjazd do Biskupca 28 listopada

Uprzejmie Państwa informuję, że zajęcia terenowe dla wszystkich Grup studenckich dotyczące uboju i badania poubojowego bydła odbędą się na terenie Zakładów Mięsnych WARMIA w Biskupcu w dniu 28.11.2018 r. (środa). Wyjazdy poszczególnych grup autokarami odbędą się według poniższego planu:

6.30– 8.20 Grupa I i pół Grupy VII (pierwsze 8 osób z listy)
7.20– 9.10 Grupa II i pół Grupy VII (pozostałe 10 osób z listy)
8.10– 10.00 Grupa V
9.00– 10.50 Grupa IV
10.40– 12.30 Grupa III i pół Grupy  VI (pierwsze 10 osób z listy)
11.30– 13.20 grupa VIII ipół Grupy VI (pozostałe 8 osób z listy)
 

UWAGA!!!!

Odjazd autokarów z dużego parkingu znajdującego się za Centrum Konferencyjnym w Kortowie.

Proszę o punktualność. Ponadto nie wolno Państwu:

- wnosić na teren Zakładu telefonów komórkowych ani jakichkolwiek urządzeń nagrywających,

- posiadać jakiejkolwiek biżuterii, zegarków, lakieru na paznokciach (bez względu na kolor),

- dokonywać samowojnej zamiany grup.

Ponadto Studenci posiadający zarost zobowiązani są do posiadania maseczek jednorazowych całkowicie zakrywajacych zarost !!!  Dotyczy to również osób przeziębionych/zakatarzonych.

Podobnie jak poprzednio,  wskazane jest byście Państwo mieli obuwie o miękkich podeszwach, które nie powodują przecierania się foliowych ochraniaczy na obuwie.

 

                                                                                                                     dr wet. Małgorzata Gomółka-Pawlicka

17.04.2018 | Dla Studentów V Roku

 

Uprzejmie Państwa informuję, że w tym tygodniu ćwiczenia z przedmiotu „Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego” mają charakter wyjazdowy i odbędą się na terenie Gospodarstwa Rybackiego w Szwaderkach .

Zajęcia odbędą się  w dniach 19.04.2018r. i 20.04.2018r. według następującego planu:

19.04.2018 r. (czwartek):

Grupa V  wyjazd autokarem z Kortowa II godz. 8.15 – wyjazd ze Szwaderek 10.00

Grupa VII  wyjazd autokarem z Kortowa II godz. 9.15  - wyjazd  ze Szwaderek 11.00

Grupa VI  wyjazd autokarem z Kortowa II godz. 10.15  - wyjazd  ze Szwaderek 12.00

Grupa IV  wyjazd autokarem z Kortowa II godz. 11.40  - wyjazd  ze Szwaderek 13.40

 

20.04.2018 r. (piątek):

Grupa II  wyjazd autokarem z Kortowa II  godz. 9.00  - wyjazd  ze Szwaderek 11.00

Grupa III wyjazd autokarem z Kortowa II godz. 10.00  - wyjazd  ze Szwaderek 12.00

Grupa I wyjazd autokarem z Kortowa II godz. 11.00  - wyjazd  ze Szwaderek 13.00

Stroje ochronne otrzymacie Państwo po dotarciu do Szwaderek.

Wchodzimy na produkcję, więc proszę pamiętać, by nie mieć: biżuterii, zegarków, telefonów komórkowych, pomalowanych paznokci, itp.

                                                                                                                     dr M. Gomółka-Pawlicka

27.03.2018 | Dla Studentów V Roku

     Uprzejmie Państwa informuję, że w związku z ogłoszeniem przez Pana Rektora 29 kwietnia 2018r. (tj. w czwartek) od godz. 13.00 tzw. godzin rektorskich, Studenci z Grupy IV mogą dołączyć (po 3 - 4 osoby) do innych grup, Z WYJĄTKIEM GRUPY II (tj. mającej zajęcia w środę rano).

 

Ponadto informuję, że KOLOKWIUM z przedmiotu Higiena Produktow Pochodzenia Zwierzęcego odbędzie się w czwartek 5 kwietnia, w godzinach podanych poniżej. Natomiast w środę 4 kwietnia w godz. 10.00 - 11.30 będą miały miejsce dodatkowe konsultacje.

 Godziny KOLOKWIUM:

Grupa 2   godz. 10.00 – 10.40

Grupa 5   godz. 10.40 – 11.20

Grupa 6   godz. 11.20 -12.00

Grupa 3   godz. 12.00-12.40

Grupa 4   godz. 12.40-13.20

Grupa 7  godz. 13.20 – 14.00

Grupa 1  godz. 14.00- 14.40

     

                                                                                                                                               dr M. Gomółka-Pawlicka