Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

ANALIZA SENSORYCZNA ŻYWNOŚCI - Fakultet

Terminy i godziny realizacji zajęć zostaną uzgodnione z grupą po jej utworzeniu

 

Przedmiot fakultatywny, obejmujący 15 godzin ćwiczeń. Przewidziany do realizacji w semestrze zimowym (11), ze Studentami VI Roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Miejsce realizacji przedmiotu: Pracownia Analizy Sensorycznej w Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego.  

Analiza sensoryczna żywności jest nauką o pomiarze i ocenie cech jakościowych produktu za pomocą jednego lub kilku zmysłów, stosowanych jako aparat pomiarowy przy zachowaniu określonych wymagań.

Aby  przeprowadzenie analizy sensorycznej było możliwe, konieczne jest:

  • zapewnienie właściwych warunków oceny  - odpowiednio wyposażona - pracownia analizy sensorycznej,
  • spełnienie wymagań dotyczących przeprowadzających ją osób,
  • używanie metod adekwatnych do zadania stawianego ocenie.

 

     Przedmiot ma służyć zapoznaniu studentów z uznanymi metodami badawczymi tej dyscypliny w ocenie jakości artykułów spożywczych i nabyciu przez nich podstawowych umiejętności posługiwania się tymi metodami oraz interpretowania uzuskanych wyników badań.

Przedmiot w proponowanym kształcie zabezpieczy przyszłego lekarza weterynarii w nowoczesną wiedzę i umiejętności, pozwalające na sprawną i jeszcze bardziej  rzetelną ocenę jakości środków spożywczych.

Jednocześnie pozwoli lekarzowi na lepsze rozumienie niełatwych zagadnień technologicznych związanych z optymalizacją produktu, przy zachowaniu jego bezpieczeństwa.

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:

dr n. wet.  Małgorzata Gomółka-Pawlicka

e - mail: mag@uwm.edu.pl


GODZINY KONSULTACJI: wtorek 12.30-14.30

Pobierz szczegółowy plan