Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

OCHRONA ZDROWIA PUBLICZNEGO W STANACH ZAGROŻEŃ

Przedmiot obligatoryjny, mający na celu zapoznanie studentów z zasadami racjonalnego postępowania lekarza weterynarii w przypadku występowania zagrożeń zdrowia publicznego spowodowanych katastrofami naturalnymi, wybuchami nuklearnymi, skażeniami promieniotwórczymi (otoczenia, pasz, zwierząt i żywności) oraz atakami bioterrorystycznymi i agroterorystycznymi.

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
prof. dr hab. Mieczysław Radkowski, prof. zw.
e-mail: rad@uwm.edu.pl

dr n. wet. Joanna Wojtacka

e-mail: joanna.wojtacka@uwm.edu.pl

 

GODZINY  KONSULTACJI  Z PRZEDMIOTU  W  SEMESTRZE  LETNIM (2017):

prof. dr hab. Mieczysław Radkowski - środa   1000 - 1130

dr n. wet.  Joanna Wojtacka - poniedziałek  830 - 1000

 

 

TREŚCI  WYKŁADÓW:

1-2. Ochrona zdrowia publicznego w ocenie Światowej Organizacji Zdrowia. Pojęcia normatywów ochrony zdrowia publicznego. Przepisy dotyczące ochrony zdrowia publicznego w stanach zagrożeń. Awaryjne rozwiązania dotyczące zagrożeń, łącznie z łącznością  między Państwami członkowskimi a Komisją.Europejską. Urząd DS. Bezpieczeństwa Żywności. System Wczesnego Ostrzegania, Zarządzanie Kryzysami i Sytuacje Zagrożenia.

3-4. Zagrożenia zdrowia. Czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne w naturalnym bytowaniu człowieka .Biologiczne zagrożenia. Broń biologiczna. Ocena niebezpieczeństwa. Terroryzm biologiczny. Podział czynników biologicznych, które mogą być wykorzystane  w atakach terrorystycznych na ludzi i zwierzęta. Bioterroryzm a służba weterynaryjna.

5-6. Żywność jako potencjalna droga działań bioterrorystycznych. Zagrożenia zasobów żywnościowych w wyniku działań bioterrorystycznych, Choroby zwierząt i roślin, zasoby żywności, woda pitna, skażenie żywności

7-8. Zapobieganie bioterroryzmowi  zapobieganie zagrożeniom, Ochrona żywności. Ostrzejsza kontrola żywności. Kontrola żywności w  Stanach  Zjednoczonych.   Import. Bezpieczeństwo żywności wyzwaniem XXI wieku, nadzór sanitarny, dystrybucja, kontrola jakości. Problemy ochrony żywności przed zagrożeniami biologicznymi w świetle doświadczeń NATO.

9-10. Zadania laboratoriów mikrobiologicznych w przypadku ataku  bioterrorystycznego Laboratorium mikrobiologiczne, funkcje, zadania, organizacja. Broń biologiczna.

11-12. Ekologiczne  uwarunkowania zdrowia. Katastrofy ekologiczne. Broń jądrowa, broń chemiczna, skażenia chemiczne

13. Zagrożenia chemiczne środowiska w następstwie awarii  przemysłowych. Skażenia chemiczne. Gazy przemysłowe a zagrożenia zdrowia. Terroryzm chemiczny. Podział czynników chemicznych, które mogą być wykorzystane w atakach terrorystycznych na ludzi i zwierzęta.

14. Zagrożenia zdrowotne a kompleksowe technologie w produkcji rolnej. Zagrożenia zdrowotne a kompleksowe technologie w produkcji rolnej, intensyfikacja produkcji. Epidemiologiczne skutki narażenia na toksyczne  środki chemiczne.

15. Skażenia promieniotwórcze. Awarie elektrowni atomowych. Katastrofa w Czarnobylu,  oddziaływanie na środowisko, na człowieka, zwierzęta, żywność, skażenie promieniotwórcze, skutki negatywne, skutki zdrowotne. Ocena żywności pochodzącej od zwierząt porażonych w wypadkach jądrowych. Ochrona przed promieniowaniem opadu lokalnego. Epidemiologiczne skutki narażenia na promienie jonizujące

Pobierz szczegółowy plan