Inne publikacje z kategorii:
"Wiedza ogólna"

Inne publikacje tego autora

Inauguracji studiów doktoranckich KNOW

Opublikował/a: Tadeusz Bakuła - emeryt
PDF | Drukuj | Poleć
 Inauguracji studiów doktoranckich KNOW

            W dniu 5 września 2016 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się inauguracja środowiskowych studiów doktoranckich konsorcjum naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”.

        W uroczystości uczestniczyli między innymi dr Piotr Grzymowicz - Prezydent Miasta Olsztyn, dr wet. Ludwik Bartoszewicz - Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, mgr inż. Ryszard Cecot - Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, prof. dr hab. Romuald Zabielski - Przewodniczący Rady Kuratorów PAN oraz prof. dr hab. Jan Kotwica – Członek Rady NCN. Władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie reprezentowali JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski oraz Prorektor ds. Kadr prof. dr hab. Grzegorz Białuński. W uroczystości uczestniczyli także Prorektor ds. Nauki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Marian Binek oraz Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej tej Uczelni prof. dr hab. Marcin Bańbura. Władze Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności reprezentowali Dyrektor - prof. dr hab. Mariusz Piskuła oraz Zastępcy Dyrektora - dr hab. Barbara Wiśniewska, prof. nadzw. i prof. dr hab. Dariusz Skarżyński. Z ramienia Dyrekcji Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w inauguracji uczestniczyli prof. dr hab. Jacek Kuźmiak – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych oraz dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw. – Sekretarz Naukowy. Na uroczystość przybyli także członkowie Dyrekcji Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk – Dyrektor Instytutu, prof. dr hab. Marek Łukaszewicz – Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych i mgr Cyprian Tomasiuk - Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Ogólnych.

        Uroczystość otworzył i powitał gości prof. dr hab. Bogdan Lewczuk – Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Następnie, prof. dr hab. Tomasz Motyl – Przewodniczący Rady Programowej KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” przedstawił głównie kierunki działalności konsorcjum. Mówca w sposób szczególny podkreślić działania Konsorcjum na rzecz rozwoju młodych naukowców, które oprócz organizacji unikalnych w skali kraju studiów, obejmują także system grantów naukowych i stypendiów na odbycie staży zagranicznych. Prof. Tomasz Motyl zwrócił uwagę na rolę jaką pełni w konkursowym systemie przydzielania grantów Komisja Nauki, pracująca pod kierownictwem prof. dr hab. Lecha Zwierzchowskiego. Uroczystą immatrykulację studentów-doktorantów przeprowadziła dr hab. Magdalena Król, prof. SGGW - Przewodniczącą Komisji ds. Młodej Kadry Konsorcjum i zarazem Koordynator Zintegrowanej Szkoły Doktorantów.

       Studenci złożyli tradycyjną przysięgę, po czym indeksy otrzymało 45 doktorantów z 5 jednostek naukowych wchodzących z skład konsorcjum. Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia okolicznościowe. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów przekazali między innymi Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Prezydent Miasta Olsztyn. Inaugurację zakończył wykład pt. „Bezpieczeństwo żywności a alergia pokarmowa" przedstawiony przez profesor Barbarę Wróblewską. Inauguracja rozpoczęła cykl zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie oraz w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Galeria:

 

Twój komentarz

Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się lub dodaj komentarz bez logowania:

:
:
:
: