Inne publikacje z kategorii:
"Wiedza ogólna"

Inne publikacje tego autora

KONFERENCJA NAUKOWA „Hodowla owadów na cele paszowe i żywieniowe”

Opublikował/a: Tadeusz Bakuła - emeryt
PDF | Drukuj | Poleć
KONFERENCJA NAUKOWA „Hodowla owadów na cele paszowe i żywieniowe”

Konferencja naukowa pt. „Hodowla owadów na cele paszowe i żywieniowe”

zorganizowana przez

Katedrę Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz,

Wydziału Medycyny Weterynaryjne, Uniewrsytetu Warmińsko -Mazurski w Olsztyniej

odbyła się 14 -15 06 2023 r.

      Konferencja była adresowana przede wszystkim do polskich naukowców, hodowców owadów, osób zajmujących się przetwórstwem, produkcją pasz, potencjalnych hodowców owadów oraz inspektorów nadzoru weterynaryjnego.

      W konferencji wzięło udział ponad 200 osób. Wygłoszono 6 wykładów plenarnych w tym 3 w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem. Poza tym na 6 sesjach tematycznych wygłoszono 26 doniesień ustnych i 9 doniesień plakatowych omawiających wyniki prac badawczych.

     Główne temat konferencji to: owady w środowisku i życiu człowieka, hodowla owadów w skali masowej w świecie i Europie, wybrane aspekty hodowli Hermetia Illucens w Polsce, technologie w hodowli i przetwórstwie owadów, nadzór weterynaryjny w hodowli i przetwórstwie owadów, owady jako zwierzęta gospodarskie, aspekty prawne, ekonomiczne, systemy jakości w hodowli i przetwórstwie owadów.

    W konferencji uczestniczyli uznani specjaliści z zakresu hodowli owadów oraz pracownicy naukowi przedstawiający swoje wyniki badań dotyczące hodowli, przetwarzania i wykorzystania produktów pozyskiwanych z owadów. Konferencja była również doskonałą platformą do dyskusji i wymiany doświadczeń między uczestnikami. Nawiązano bardzo wiele kontaktów naukowych i biznesowych. Konferencja z pewnością zaprocentuje współpracą, nowymi inicjatywami badawczymi i projektowymi. Informacje o konferencji, uczestnikach i tematach były przedmiotem doniesień medialnych rozpropagowanych przez patronów medialnych konferencji.

   Duże zapotrzebowanie na wiedzę związaną z chowem i hodowlą owadów na cele paszowe i żywieniowe skłoniło organizatorów do podjęcia przygotowań do kolejnej konferencji w następnym roku.

    Konferencja była objęta patronatem honorowych przez: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmńsko-Mazurskiego, Prezydenta Olsztyna, Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Patronatem medialnym konferencję objęli: Dom Wydawniczy Pro Agricola, Gazeta Olsztyńska, Radio Olsztyn, Radio UWM, TVP3 Olsztyn. Partnerami organizacji konferencji byli Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

     Konferencja była dofinansowana w ramach realizacji programu realizowanego przez Mionisterstwo Edukacji i Nauki  "Doskonała Nauka" „Wsparcie konferencji naukowych”

Program

Materiały Konferencyjne

Owady a feed ban - pfezentacja - Joanna Wacławek-Żułma Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji
Główny Inspektorat Weterynarii

Konferencja "Hodowla owadów na cele paszowe i żywieniowe"

Do czego potrzebne są jadalne owady? Naukowcy rozmawiają o ich hodowli

Wiadomości TVP3 Olsztyn   - 07.55

 

 

Twój komentarz

Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się lub dodaj komentarz bez logowania:

:
:
:
: