Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

mgr
Magdalena Jałyńska

Dane kontaktowe

magdalena.piotrowska@uwm.edu.pl

Profile pracowników katedry