Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

HIGIENA MLEKA

Status przedmiotu: obligatoryjny.

Przedmiot jest realizowany w X semestrze jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.

Przedmiot należy do grupy przedmiotów zawodowych przygotowujących przyszłych lekarzy weterynaryjnych do pracy w Inspekcji Weterynaryjnej. W ramach prowadzonych wykładów i ćwiczeń studenci zapoznają się z prawnymi wymaganiami: rejestracji gospodarstw produkcyjnych i zakładów przetwórczych, oceny jakości higienicznej surowca mlecznego, warunkami produkcji lokalnej, marginalnej, ograniczonej oraz produkcją tradycyjnych produktów mleczarskich. Ponadto zakres przedmiotu uwzględnia zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i systemu HACCP oraz  organizację badań kontrolnych pozostałości chemicznych, biologicznych i leków w ramach Krajowego Programu badania produktów pochodzenia zwierzęcego.

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
dr hab. Agnieszka Wiszniewska-Łaszczych, prof. UWM
e-mail: aga@uwm.edu.pl

GODZINY KONSULTACJI :

dr hab. Agnieszka Wiszniewska - Łaszczych, prof. UWM

 

 

 

 

Pobierz szczegółowy plan