Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

HIGIENA MLEKA

Status przedmiotu: obligatoryjny.

Przedmiot jest realizowany w X semestrze jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.

Przedmiot należy do grupy przedmiotów zawodowych przygotowujących przyszłych lekarzy weterynaryjnych do pracy w Inspekcji Weterynaryjnej. W ramach prowadzonych wykładów i ćwiczeń studenci zapoznają się z prawnymi wymaganiami: rejestracji gospodarstw produkcyjnych i zakładów przetwórczych, oceny jakości higienicznej surowca mlecznego, warunkami produkcji lokalnej, marginalnej, ograniczonej oraz produkcją tradycyjnych produktów mleczarskich. Ponadto zakres przedmiotu uwzględnia zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i systemu HACCP oraz  organizację badań kontrolnych pozostałości chemicznych, biologicznych i leków w ramach Krajowego Programu badania produktów pochodzenia zwierzęcego.

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
prof. dr hab. Joanna Szteyn, prof. zw.
e-mail: szteyn@uwm.edu.pl

GODZINY KONSULTACJI Z PRZEDMIOTU W SEMESTRZE LETNIM (2016):

prof. dr hab. Joanna Szteyn - środa  900 - 1000

dr n. wet. Agnieszka Wiszniewska - Łaszczych - środa   930 - 1100

 

Tematyka ćwiczeń z przedmiotu

„Higiena mleka”

realizowana przez studentów V roku w semestrze letnim

roku akademickiego 2017 / 2018

 

Lp.

D A T A

T Y T U Ł    Ć W I C Z E N I A

1.

23 i 24.02.2018 r.

Omówienie programu i zasady zaliczenie przedmiotu . Zadania Inspekcji Weterynaryjnej w nadzorze nad mlekiem i jego przetwórstwem. Ocena sensoryczna mleka  różnych gatunków zwierząt poddanego i nie poddanego procesom termicznym.

2.

01 i 02.03.2018 r.

Zasady pobierania próbek mleka do badań. Właściwości fizyko-chemiczne mleka. Badanie świeżości mleka : gęstość i kwasowości.

3.

08 i 09.03.2018 r.

Ocena mleka oborowego, przeznaczonego do: sprzedaży bezpośredniej, produkcji lokalnej, przetwórstwa przemysłowego. Metody badań: mikrobiologicznych i oznaczanie komórek somatycznych w próbkach mleka surowego.

4.

15 i 16.03.2018 r.

Oznaczanie substancji hamujących i zafałszowania mleka wodą. Zasad monitoringu krajowego oznaczania substancji chemicznych i zanieczyszczeń biologicznych w mleku.

5.

22 i 23.03.2018 r.

Metody instrumentalne  badania mleka. Działalność akredytowanego laboratorium oceny surowca  mlecznego.

6.

29.03.2018 r.

REPETYTORIUM  

 7.

05 i 06.04.2018 r.

Zasady zatwierdzania , rejestracji i kontroli  gospodarstw produkujących mleko. SPIWET

8.

12 i 13.04.2018 r.

Zajęcia terenowe.  Dobra Praktyka Produkcyjna w Gospodarstwie  Produkcyjnym

9.

19 i 20.04.2018 r.

System HACCP- Opis produktu. Badanie sensoryczne produktów mleczarskich. Wyznaczenie deskryptorów dla grup produktów mleczarskich.

10.

26 i 27.04.2018 r.

Urządzenia i aparatura do przetwórstwa mleka - ( Hala maszyn Wydziału Nauki o  Żywności

11.

10 i 11.05.2018 r.

Opis produktu i analiza sensoryczna

12.

24 i 25.05.2018 r.

Analiza  zagrożeń w systemie HACCP

13.

           1.06.2018 r.

REPETYTORIUM

14.

07 i 08.06.2018 r.

Mikrobiologiczne kryteria oceny produktów mleczarskich ( RTI)

15.

14 i 15.06.2018 r.

Wymagania prawne  dla sprzedaży  bezpośredniej,  RHD, MOL

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz szczegółowy plan