Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI ŻYWNOŚCI - Fakultet

Status przedmiotu: fakultatywny

Wymiar zajęć: wykłady 5 godzin, ćwiczenia 10 godzin

Przewidziany do realizacji w semestrze zimowym (11), ze Studentami VI Roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

 Miejsce realizacji przedmiotu: Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego. 

            W ramach wykładów i ćwiczeń studenci zapoznają się z przesłankami opracowania i wdrażania systemów zapewnienia jakości żywności w zakładach przemysłu spożywczego. Poznają, podstawową terminologię z zakresu zarządzania, jakością i systemami jakości takimi jak HACCP, ISO-9000, BRC, IFS.

 

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:

prof. dr hab. Joanna Szteyn, prof. zw.

e-mail: szteyn@uwm.edu.pl